Thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU gắn với công tác quy hoạch, cải cách hành chính

Thứ năm, 21/07/2022, 09:49 AM

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã nhấn mạnh như vậy tại buổi làm việc với Huyện ủy Ba Vì về việc thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVII) về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn huyện sáng nay (20/7)

Một số chỉ tiêu vượt cao hơn kết quả chung của thành phố

Theo báo cáo tại hội nghị, thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy, huyện đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chương trình với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời các nội dung.

Trong đó, công tác giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, giảm nghèo được quan tâm thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, người thuộc xã miền núi, dân tộc thiểu số được giải quyết đầy đủ, đúng chế độ, đúng đối tượng quy định.

 Quang cảnh buổi làm việc

 Quang cảnh buổi làm việc

Lĩnh vực giáo dục được quan tâm; Các công trình phúc lợi được đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dân được tiếp cận, thụ hưởng, qua đó, nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân trên địa bàn.

Đến nay, một số chỉ tiêu đạt và vượt cao hơn kết quả chung của thành phố như: Tỷ lệ thất nghiệp dưới 1% (kết quả chung của thành phố khu vực nông thôn là 1,35%); Tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc 5 bệnh bẩm sinh phổ biến nhất đạt 89% (kết quả chung của thành phố là 86%); Giảm tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng so với năm trước đạt 0,6%/năm (kết quả chung của thành phố là 0,1%/năm); Tỷ lệ hỏa táng đạt 70,6% (kết quả chung của thành phố là 68%).

Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện Ba Vì vẫn có một số chỉ tiêu đạt kết quả rất thấp như: Số giường bệnh/vạn dân đạt 16 giường (kết quả chung của thành phố là 27,5); Số bác sĩ/vạn dân đạt 6,5 bác sĩ (kết quả chung của thành phố là 13,7). Công tác giải quyết việc làm gặp nhiều trở ngại, số lao động mất việc làm có thời điểm tăng cao. Nguồn lực bố trí đầu tư cho các dự án xây dựng hệ thống dịch vụ xã hội còn nhiều hạn chế...

Kết hợp với các chương trình lớn của thành phố

Tại buổi kiểm tra, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, huyện Ba Vì được lãnh đạo thành phố rất quan tâm đầu tư nguồn lực để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Thời gian tới, huyện Ba Vì cần tiếp tục xác định đây là chương trình rất quan trọng, thiết thực và liên quan trực tiếp đến nâng cao đời sống người dân Thủ đô. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, huyện phải đặt mục tiêu của chương trình lên hàng đầu, bám sát các nhiệm vụ của chương trình, tập trung vào những chỉ tiêu còn khó khăn, đặc biệt nêu cao vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội cùng sự vào cuộc của người dân. Trong đó, huyện tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các nội dung, chỉ tiêu Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy, trong đó chú trọng, tăng cường kiểm tra, giám sát.

Nhấn mạnh 3 chương trình mục tiêu quốc gia và 3 lĩnh vực lớn được tập trung đầu tư trong thời gian tới là văn hóa, giáo dục, y tế, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu huyện Ba Vì cần rà soát lại toàn bộ nội dung các chương trình để thực hiện hiệu quả, trong đó phải chú trọng cách thức thực hiện. Cùng với triển khai 27 chỉ tiêu, phải kết hợp với các chương trình lớn khác của Thành ủy, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác cải cách hành chính, quy hoạch… trên địa bàn huyện. Cùng với đó, huyện cần bám sát, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành thành phố để triển khai thực hiện hiệu quả chương trình.

Đối với những kiến nghị, đề xuất của huyện Ba Vì, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, tham mưu báo cáo thành phố để xem xét, giải quyết.