Cần Thơ chưa phát hiện vi phạm liên quan đến tham nhũng

10:25 30/12/2017

Kết quả trên được Thanh tra TP.Cần Thơ thông tin ngày 29/12 tại buổi tổng kết công tác thanh tra năm 2017.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, ông Lê Đắc Cảnh – Phó chánh Thanh tra thành phố cho biết, năm 2017 thành phố đã triển khai được 22 cuộc thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại 24 cơ quan, đơn vị. Kết quả, chưa phát hiện những vi phạm liên quan đến tham nhũng, nhưng qua các cuộc thanh tra đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, đồng thời giúp cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị rút kinh nghiệm trong thời gian tới.

Kết quả công tác thanh tra, thành phố đã triển khai thực hiện 285 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua đó, phát hiện sai phạm với số tiền 61,4 tỷ đồng và kiến nghị thu hồi 48,4 tỷ đồng (tăng 42 tỷ đồng so với năm 2016), đã thu hồi 21,2 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với 38 tập thể và 36 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 1 vụ; ban hành 1.504 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 6,9 tỷ đồng, đã thu nộp ngân sách nhà nước 6,7 tỷ đồng. Đồng thời, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận xử lý sau thanh tra của các năm trước, thu hồi nộp ngân sách nhà nước 2,6 tỷ đồng.  

Các cơ quan hành chính đã tiếp nhận 2.806 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Kết quả đã giải quyết được 260/266 đơn thuộc thẩm quyền (đạt 97,7%), kiến nghị thu hồi cho nhà nước 605 triệu đồng, trả lại cho công dân 18 triệu đồng, khôi phục quyền lợi chính đáng cho 2 người, kiến nghị xử lý hành chính 7 người. Nội dung khiếu nại tập trung chủ yếu liên quan đến đất đai (nhiều nhất là bồi thường, hỗ trợ, tái định cư); nội dung tố cáo trong lĩnh vực hành chính, phổ biến là tố cáo cán bộ vi phạm pháp luật trong thực hiện công vụ, tiêu cực…

 

Đoàn công tác Vương quốc Campuchia thăm và làm việc tại Cần Thơ

Chiều 18/12, Quốc Vụ khanh Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ.Tin khác