Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Tư Pháp năm 2019

09:05 26/06/2019

Theo đó, chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Tư Pháp năm 2019 đã được công bố chính thức tại cổng thông tin của trường.

Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Tư Pháp năm 2019
Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Tư Pháp năm 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Tư Pháp năm 2019

Tên tiếng Việt: Học viện Tư pháp

Tên tiếng Anh: Judicial Academy

Tên viết tắt: JA

Mã trường: JA

Địa chỉ liên hệ:

+ Cơ sở Học viện Tư pháp TpHCM: Số 821 Kha Vạn Cân, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

Điện thoại: (04)37566129 - (04)62873428, Fax: (04)62740999

+ Cơ sở Học viện Tư pháp Hà Nội: Phố Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội

Điện thoại: 02822539101

chi-tieu-tuyen-sinh-hoc-vien-tu-phap-nam-2019

Đối tượng tuyển sinh

- Ngành thừa phát lại: trình độ cử nhân luật trở lên.

- Nghiệp vụ luật sư: trình độ cử nhân luật

- Nghiệp vụ thi hành án: trình độ cử nhân luật trở lên (bao gồm người đang làm việc tại các cơ quan tòa án, viện kiểm sát)

 

Chức năng

- Đào tạo nghiệp vụ xét xử, kiểm sát, thi hành án dân sự, nghề luật sưu, công chứng, đấu giá và các chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp khác thuộc quản lý của Bộ Tư pháp cho các đối tượng đã có bằng cử nhân luật và cử nhân chuyên ngành phù hợp chức danh đào tạo sau đại học.

- Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp, công chức, viên chức thuộc quản lý của Bộ Tư pháp và đối tượng khác theo nhu cầu xã hội.

- Nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng, bổ trợ các chức danh tư pháp.

- Tư vấn luật.

Nhiệm vụ

- Lên kế hoạch, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt chiến lược phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm của Học viện, tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành Tư pháp.

- Chủ trì, tham gia xây dựng đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp để Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành, tham gia xây dựng đối với quy phạm pháp luật khác do Bộ trưởng Bộ Tư pháp giao.

- Lên kế hoạch và trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt và tổ chức thực hiện quy kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, bồi dưỡng công chức, viên chức và người lao động của Học viện.

 

Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Chính sách và Phát triển năm 2019

Học viện Chính sách và Phát triển năm 2019 tuyển sinh với tổng chỉ tiêu 850.

 

Điểm chuẩn Học viện Quản lý Giáo dục năm 2019

Ngay khi Học viện Quản lý Giáo dục công bố điểm chuẩn năm 2019 chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất. Dưới đây là điểm chuẩn Học viện Quản lý Giáo dục năm 2019, 2017, 2018.Tin khác