Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Tuyên Quang năm 2019

Theo Phương Thảo / Sức Khỏe Cộng Đồng 12:06 30/05/2019

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Tuyên Quang năm 2019 đã được công bố với các trường THPT công lập và dân lập, các trường GDTX trên địa bàn tỉnh.

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Tuyên Quang năm 2019
Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Tuyên Quang năm 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Tuyên Quang năm 2019 của toàn bộ các trường THPT trên địa bàn được cập nhật chính thức từ thông báo tuyển sinh của Sở GD&ĐT Tuyên Quang.

Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển.

 Môn thi: Văn, Toán, riêng Tiếng Anh và môn chuyên đối với thí sinh thi chuyên Tuyên Quang.

 Đối với học sinh THPT công lập, PTDTNT tỉnh và ATK Sơn Dương: thi 2 môn bắt buộc Văn và Toán . Địa điểm thi tại nơi đăng kí dự thi vào ngày 4/6/2019

 Đối với học sinh thi chuyên Tuyên Quang

 8 lớp chuyên: 280 học sinh, mỗi lớp 35 học sinh và 1 lớp không chuyên 45 học sinh. Mỗi học sinh được đăng ký dự tuyển nhiều nhất là 3 nguyện vọng tương ứng với 3 môn chuyên theo thứ tự ưu tiên: Nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, nguyện vọng 3

 Lịch thi: 3 môn Toán, Văn, Anh vào 4/6/2019, các môn chuyên lần lượt thi vào 5/6/2019

Hiện tại chưa có thông báo chi tiết về chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Tuyên Quang mời bạn bạn đọc đón xem và theo dõi cập nhật nhanh chóng ngay sau khi Sở GD&ĐT Tuyên Quang ra thông báo chính thức.

[Cập nhật]

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Tuyên Quang năm 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Tuyên Quang năm 2019
Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Tuyên Quang năm 2019
 

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Cao Bằng năm 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Cao Bằng năm 2019 đã được công bố với các trường THPT công lập và dân lập, các trường GDTX trên địa bàn tỉnh.

 

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Bắc Kạn năm 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Bắc Kạn năm 2019 đã được công bố với các trường THPT công lập và dân lập, các trường GDTX trên địa bàn tỉnh

 

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Thái Nguyên năm 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Thái Nguyên năm 2019 đã được công bố với các trường THPT công lập và dân lập, các trường GDTX trên địa bàn tỉnh.Tin khác