Điểm chuẩn 2018 Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên

Theo Công Minh / Sức Khỏe Cộng Đồng 15:57 06/08/2018

Điểm chuẩn 2018 Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên: 15/17 ngành của Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên có điểm chuẩn là 13,5.

diem-chuan-2018-dai-hoc-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-tphcm
Điểm chuẩn 2018 Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên.

Điểm chuẩn 2018 Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên đã được công bố. Theo đó, hai ngành Kỹ thuật cơ khí và Kỹ thuật điện của Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên có mức điểm chuẩn cao nhất là 14 điểm. 

diem-chuan-2018-dai-hoc-ky-thuat-cong-nghiep-dai-hoc-thai-nguyen
Địa chỉ Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Việt Nam
Vị trí Thái Nguyên, Việt Nam
Điện thoại 02803.852655
Website http://tnu.edu.vn
 

Điểm sàn xét tuyển Đại học Phú Xuân năm 2018

Điểm sàn xét tuyển Đại học Phú Xuân vừa điều chỉnh ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh trong thông báo mới nhất.

 

Điểm sàn xét tuyển Đại học Sư phạm TP HCM năm 2018

Điểm sàn xét tuyển Đại học Sư phạm TP HCM năm 2018 vừa điều chỉnh ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh trong thông báo mới nhất.

 

Điểm sàn xét tuyển Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội năm 2018

Điểm sàn xét tuyển Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội vừa điều chỉnh ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh trong thông báo mới nhất.Tin khác