Đề nghị xem xét thi hành kỷ luật ông Chu Hảo - Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tri thức

20:27 25/10/2018

Kết luận Kỳ họp 30 Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét thi hành kỷ luật ông Chu Hảo - Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tri thức.

de-nghi-xem-xet-thi-hanh-ky-luat-ong-chu-hao-giam-doctong-bien-tap-nha-xuat-ban-tri-thuc
Đề nghị xem xét thi hành kỷ luật ông Chu Hảo - Giám đốc,Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tri thức. Ảnh Nhà xuất bản Tri thức

Từ ngày 17 đến 19/10/2018, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 30. Ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng trong đó có việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Chu Hảo, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tri thức.

Theo đó UBKT Trung ương kết luận: Với cương vị là Giám đốc - Tổng Biên tập, ông Chu Hảo chịu trách nhiệm chính về việc Nhà xuất bản Tri thức xuất bản một số cuốn sách có nội dung trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, vi phạm Luật Xuất bản, bị cơ quan chức năng xử lý, thu hồi và tiêu hủy.

Từng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Hảo đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, có những bài viết, phát ngôn có nội dung trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng chí đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 

Vi phạm, khuyết điểm của ông Chu Hảo là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, tác động xấu tới tư tưởng xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.Tin khác