Đề thi thử và đáp án môn Địa Lý THPT quốc gia 2018

10:38 24/06/2018

Bạn đọc có thể tham khảo đề thi thử có đáp án môn Địa Lý THPT quốc gia 2018 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo sẽ được cập nhật dưới đây.

Đề thi thử và đáp án môn Địa Lý THPT quốc gia 2018 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo công bố để tiện cho học sinh và giáo viên ôn thi thật tốt cho kì thi THPT sắp tới. Đề thi môn Sinh Học lần này gồm 80 câu hỏi dưới hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút.

Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ra đề thi theo nội dung chương trình học, bám sát cấu trúc, mức độ đề thi của kỳ thi THPT quốc gia 2018, gồm chương trình lớp 11 và lớp 12, trong đó, chủ yếu ở chương trình lớp 12.

Dưới đây là đề thi thử và đáp án môn Địa Lý THPT quốc gia 2018 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

de-thi-thu-va-dap-an-mon-dia-ly-thpt-quoc-gia-2018
de-thi-thu-va-dap-an-mon-dia-ly-thpt-quoc-gia-2018
de-thi-thu-va-dap-an-mon-dia-ly-thpt-quoc-gia-2018
de-thi-thu-va-dap-an-mon-dia-ly-thpt-quoc-gia-2018
de-thi-thu-va-dap-an-mon-dia-ly-thpt-quoc-gia-2018
de-thi-thu-va-dap-an-mon-dia-ly-thpt-quoc-gia-2018
 

Đề thi thử và gợi ý đáp án môn Ngữ Văn THPT quốc gia 2018

Bạn đọc có thể tham khảo đề thi thử có đáp án môn Ngữ Văn THPT quốc gia 2018 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo sẽ được cập nhật dưới đây.

 

Đề thi thử và đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2018

Bạn đọc có thể tham khảo đề thi thử có đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2018 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo sẽ được cập nhật dưới đây.

 

Đề thi thử và đáp án môn Sinh Học THPT quốc gia 2018

Bạn đọc có thể tham khảo đề thi thử có đáp án môn Sinh Học THPT quốc gia 2018 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo sẽ được cập nhật dưới đây.

 Tin khác