Đề thi và đáp án môn Địa Lý THPT quốc gia 2019 mã đề 317

15:57 27/06/2019

Đề thi và đáp án môn Địa Lý THPT quốc gia 2019 mã đề 317 được chúng tôi giới thiệu dưới đây.

Đề thi và đáp án môn Địa Lý THPT quốc gia 2019 mã đề 317
Đề thi và đáp án môn Địa Lý THPT quốc gia 2019 mã đề 317

Đề thi và đáp án môn Địa Lý THPT quốc gia 2019 mã đề 317

Sáng 27/6, thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 đã làm bài thi môn Địa Lý với thời gian là 50 phút. Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ra đề thi theo nội dung chương trình học, bám sát cấu trúc, mức độ đề thi của kỳ thi THPT quốc gia 2019.

Dưới đây là đề thi môn Địa Lý THPT Quốc gia 2019 (mã đề 317)

de-thi-va-dap-an-mon-dia-ly-thpt-quoc-gia-2019-ma-de-317
de-thi-va-dap-an-mon-dia-ly-thpt-quoc-gia-2019-ma-de-317
de-thi-va-dap-an-mon-dia-ly-thpt-quoc-gia-2019-ma-de-317
de-thi-va-dap-an-mon-dia-ly-thpt-quoc-gia-2019-ma-de-317

Dưới đây là đáp án thi môn Địa Lý mã đề 317

de-thi-va-dap-an-mon-dia-ly-thpt-quoc-gia-2019-ma-de-317

Trên đây là đề thi và đáp án môn Địa Lý THPT Quốc gia 2019 mã đề 317.

 

Đề thi và đáp án môn Địa Lý THPT quốc gia 2019 mã đề 305

Đề thi và đáp án môn Địa Lý THPT quốc gia 2019 mã đề 305 được chúng tôi giới thiệu dưới đây.

 

Đề thi và đáp án môn Địa Lý THPT quốc gia 2019 mã đề 309

Đề thi và đáp án môn Địa Lý THPT quốc gia 2019 mã đề 309 được chúng tôi giới thiệu dưới đây.

 

Đề thi và đáp án môn Địa Lý THPT quốc gia 2019 mã đề 310

Đề thi và đáp án môn Địa Lý THPT quốc gia 2019 mã đề 310 được chúng tôi giới thiệu dưới đây.Tin khác