Mưa trắng trời, các bác sĩ tương lai che ô rước học sinh vào phòng thi

20:30 26/06/2019

Mưa trắng trời, các bác sĩ tương lai che ô rước học sinh vào phòng thi

Cơn mưa nặng hạt vào đầu buổi thi Ngoại ngữ khiến nhiều thí sinh lẫn phụ huynh bị thấm ướt. Không ngại dính ướt, các tình nguyện viên chương trình Tiếp sức mùa thi TPHCM đang trực chốt ở Trường THCS Lê Lợi (quận 3) đã mang dù ra đón và che các em vào phòng thi được khô ráo.


Đề thi tiếng Anh 'dễ thở', thí sinh cười tươi ra về

19:09 26/06/2019

Đề thi tiếng Anh 'dễ thở', thí sinh cười tươi ra về

Chiều 26/6, sau khi hoàn thành môn thi Ngoại ngữ, đa số các thí sinh thi THPT 2019 ra về với tâm trạng thoải mái, vui vẻ.


Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 mã đề 407

18:26 26/06/2019

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 mã đề 407

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 mã đề 407 được chúng tôi giới thiệu dưới đây. Quý phụ huynh và học sinh cùng theo dõi.


Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 mã đề 419

18:20 26/06/2019

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 mã đề 419

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 mã đề 419 được chúng tôi giới thiệu dưới đây. Độc giả có thể cập nhật cả các môn khác.


Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 mã đề 409

18:19 26/06/2019

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 mã đề 409

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 mã đề 409 được chúng tôi giới thiệu dưới đây. Phụ huynh và học sinh có thể cập nhật.


Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 mã đề 415

18:17 26/06/2019

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 mã đề 415

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 mã đề 415 được chúng tôi giới thiệu dưới đây. Phụ huynh và học sinh có thể cập nhật.


Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 mã đề 408

17:52 26/06/2019

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 mã đề 408

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 mã đề 408 được chúng tôi giới thiệu dưới đây.


Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 mã đề 414

17:51 26/06/2019

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 mã đề 414

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 mã đề 414 được chúng tôi giới thiệu dưới đây.


Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 mã đề 404

17:39 26/06/2019

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 mã đề 404

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 mã đề 404 được chúng tôi giới thiệu dưới đây.


Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 mã đề 410

17:23 26/06/2019

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 mã đề 410

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 mã đề 410 được chúng tôi giới thiệu dưới đây.


Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 mã đề 418

17:17 26/06/2019

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 mã đề 418

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 mã đề 418 được chúng tôi giới thiệu dưới đây.


Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 mã đề 420

16:56 26/06/2019

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 mã đề 420

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 mã đề 420 được chúng tôi giới thiệu dưới đây.


Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 mã đề 423

16:55 26/06/2019

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 mã đề 423

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 mã đề 423 được chúng tôi giới thiệu dưới đây.


Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 mã đề 424

16:54 26/06/2019

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 mã đề 424

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 mã đề 424 được chúng tôi giới thiệu dưới đây.


Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 mã đề 406

16:53 26/06/2019

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 mã đề 406

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 mã đề 406 được chúng tôi giới thiệu dưới đây.


Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 mã đề 402

16:53 26/06/2019

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 mã đề 402

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 mã đề 402 được chúng tôi giới thiệu dưới đây.


Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 mã đề 412

16:52 26/06/2019

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 mã đề 412

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 mã đề 412 được chúng tôi giới thiệu dưới đây.


Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 mã đề 422

16:52 26/06/2019

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 mã đề 422

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 mã đề 422 được chúng tôi giới thiệu dưới đây.


Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 mã đề 411

16:52 26/06/2019

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 mã đề 411

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 mã đề 411 được chúng tôi giới thiệu dưới đây.


Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 mã đề 421

16:27 26/06/2019

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 mã đề 421

Đề thi và đáp án môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 mã đề 421 được chúng tôi giới thiệu dưới đây.