Nhiều vấn đề bất thường trong vụ gửi con đi chữa bệnh nhận hũ tro cốt

Nhiều vấn đề bất thường trong vụ gửi con đi chữa bệnh nhận hũ tro cốt

Theo Thạc sĩ Tâm lý Trần Cao Quanh - Giám đốc chuyên môn Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hoà nhập Minh Anh, việc gia đình anh N. gửi con lên Lâm Đồng cho ông Q. để điều trị bệnh chậm phát triển nhưng chỉ sau 25 ngày đau đớn nhận lại hũ tro cốt được cho là của con trai mình có nhiều bất thường về mặt chuyên môn.