Hà Nội: Rút ngắn thời gian cấp sổ đỏ xuống còn 20 ngày

19:00 06/06/2018

UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở ngành phải giảm thời gian cấp phép xây dựng, cấp sổ đỏ và giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai, thẩm duyệt PCCC…

cấp sổ đỏ
TP Hà Nội yêu cầu rút ngắn thời gian cấp sổ đỏ xuống còn 20 ngày.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan, UBND TP Hà nội đã yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tiếp tục triển khai giảm tối đa thời gian thực hiện, nhưng vẫn bảo đảm và không ngừng nâng cao chất lượng công tác cấp phép trên địa bàn.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu thời gian cấp phép xây dựng phải giảm từ 166 ngày xuống còn tối đa không quá 120 ngày; thời gian giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ 30 ngày xuống còn tối đa 20 ngày.

Bên cạnh đó, các đơn vị thực hiện thủ tục kết nối cấp điện, cấp nước, thoát nước, phòng cháy chữa cháy thành phố cũng yêu cầu khẩn trương nghiên cứu rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục.

Cụ thể, thời gian thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy giảm từ 30 ngày xuống còn tối đa 20 ngày. Thời gian góp ý đối với đồ án thiết kế quy hoạch, thiết kế xây dựng giảm từ 10 ngày xuống còn 5 ngày. Thời gian kết nối cấp điện giảm từ 14 ngày xuống còn tối đa không quá 7 ngày.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội và các công ty kinh doanh nước sạch cũng phải nhanh chóng nghiên cứu, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đấu nối cấp và thoát nước từ 14 ngày xuống còn tối đa không quá 7 ngày.

Đồng thời, UBND quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng nhiệm vụ và phân cấp rà soát, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục có liên quan đến cấp phép xây dựng trên địa bàn.

UBND TP giao Sở Xây dựng Hà Nội là cơ quan đầu mối tổng hợp kết quả thực hiện của các sở, ngành và đơn vị về Chỉ thị nêu trên. Dự thảo báo cáo của UBND thành phố báo cáo kết quả triển khai Chỉ thị định kỳ trước ngày 15 của tháng cuối quý và trước ngày 15/12, gửi Bộ Xây dựng để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

Các đơn vị liên quan báo cáo tình hình thực hiện về Sở Xây dựng Hà Nội trước ngày 15/6.

 

Phó Thủ tướng yêu cầu Xử lý nghiêm những hành vi lấn chiếm đất đai, bãi biển

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải đặc biệt kiểm tra lại những dự án đầu tư ven biển, xử lý nghiêm những hành vi lấn chiếm đất đai, bãi biển, bờ sông.

 

Vân Đồn, Phú Quốc tạm dừng các giao dịch đất đai: Sẽ gây ra nhiều hệ lụy cho thị trường

Việc yêu cầu tạm dừng các giao dịch đất đai trên địa bàn huyện Vân Đồn và Phú Quốc đã cho thấy sự quyết liệt của chính quyền nhằm hạn chế cơn sốt đất đang diễn biến phức tạp tại địa bàn.Tin khác