Thứ ba, 05/09/2023, 16:19 PM
  • Click để copy

Hậu quả từ việc không tuân thủ Luật Đất đai, môi trường ở Dự án Five Star Eco City của Tập đoàn Năm Sao

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) mới ban hành Kết luận số 12/KL-BTNMT về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai, môi trường của Công ty CP Tập đoàn Quốc tế Năm Sao khi thực hiện Dự án Khu đô thị Năm Sao (tên thương mại: Five Star Eco City) tại xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc và xã Long Trạch, Long Khê, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Tổng hội Xây dựng Việt Nam đã tích cực tham gia góp ý cho dự án Luật Đất đai (sửa đổi). TS. Đặng Việt Dũng - Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam cho rằng, hiện nay, việc phân loại đất còn chưa đồng bộ nên cần bổ sung đầy đủ trong Luật Đất đai (sửa đổi) những loại đất đã được quy định ở trong các luật khác để thuận tiện cho đơn vị thực thi pháp luật. Mặt khác, để quản lý tốt hơn quy hoạch đất đai thì Luật Quy hoạch Đô thị, Luật Xây dựng, Luật Đất đai cần có sự đồng bộ, thống nhất.

Trong quá trình nghiên cứu tư liệu, chúng tôi nhận thấy, có nhiều nơi cán bộ “không nắm rõ” Luật Đất đai khiến cho nhiều diện tích không thuộc diện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng vẫn cấp cho doanh nghiệp. Đơn cử như vụ việc ở dự án Five Star Eco City mà Thanh tra Bộ TNMT đã nêu.

Dự án Five Star Eco City của Công ty CP Tập đoàn Quốc tế Năm Sao.

Dự án Five Star Eco City của Công ty CP Tập đoàn Quốc tế Năm Sao.

Đất giao thông, công cộng… cũng cấp “sổ” cho doanh nghiệp

Công ty CP Tập đoàn Quốc tế Năm Sao thành lập từ năm 2001. Tính đến tháng 6/2020, doanh nghiệp (DN) này có vốn điều lệ là 900 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật (Tổng giám đốc) hiện nay là ông Trần Văn Đường; Chủ tịch là ông Trần Văn Mười.

Dự án Khu đô thị (KĐT) Năm Sao có tên thương mại là Five Star Eco City có diện tích khoảng 195,9ha thuộc xã Phước Lý (huyện Cần Giuộc) và xã Long Trạch, xã Long Khê (huyện Cần Đước). Tổng mức đầu tư dự án là 4.150.000.000.000 đồng, chia làm 4 giai đoạn, triển khai từ tháng 6/2018 đến tháng 12/2022 hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng.

Kết luận số 12/KL-BTNMT của Bộ TNMT khẳng định: Việc UBND tỉnh Long An ban hành các Quyết định giao đất, cho thuê đất đối với Công ty Năm Sao theo tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, không theo nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư được phê duyệt là không phù hợp với quy định tại Điều 52, Luật Đất đai năm 2013.

Việc xác định giá đất đối với diện tích 8.584m2 đất ở nông thôn (giai đoạn 1) giao cho Công ty Năm Sao thực hiện dự án theo tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng để áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh trong việc tính tiền sử dụng đất là chưa phù hợp với các các quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 112; khoản 3, Điều 114, Luật Đất đai năm 2013; khoản 1, khoản 4, khoản 5, Điều 4, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ.

Công ty Năm Sao được cấp GCNQSDĐ đối với diện tích 4.114 m2 đất thuộc quy hoạch hành lang đường giao thông (tỉnh lộ 826 và 835B) là chưa phù hợp với quy định tại điểm c, khoản 4, Điều 92, Nghị định số 181/2004/NDD-CP ngày 29/10/2004; điểm c, khoản 4, Điều 56 Nghị định số 43/2014/NDD- CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ.

Được cấp GCNQSDĐ đối với 88.446 m2 đất xây dựng công trình công cộng tại dự án với mục đích sử dụng là đất ở nông thôn, nguồn gốc nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất là không đúng với mục đích sử dụng đất, hình thức sử dụng đất và không thuộc trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3, Điều 91, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ.

Thửa đất thể hiện trên các GCNQSDĐ cấp cho Công ty Năm Sao không có ranh khép kín, gồm nhiều vị trí khác nhau là không phù hợp với quy định tại khoản 11, Điều 4, Luật Đất đai năm 2003; khoản 1, Điều 3, Luật Đất đai năm 2013; diện tích cấp GCNQSDĐ có nhiều phần diện tích với mục đích sử dụng khác nhau nhưng không được thể hiện theo từng thửa đất trên quy hoạch chi tiết xây dựng đã được xét duyệt là chưa phù hợp với quy định tại khoản 2, Điều 20, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 và khoản 1, Điều 26, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ.

Theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 giai đoạn 1 của dự án thì tổng diện tích đất ở được phê duyệt là 181.903,78 m2, nhưng Công ty Năm Sao được giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích 203.589 m2 đất ở (chênh lệch 21.685,22 m2). Qua kiểm tra phần diện tích đất chênh lệch này được quy hoạch để xây dựng nhà trẻ mẫu giáo, đất trạm y tế, đất công trình thương mại nên việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên là không phù hợp quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Công ty Năm Sao được UBND tỉnh Long An giao 373.226 m2 đất để thực hiện dự án Khu đô thị Năm Sao (giai đoạn 1) nhưng công ty đã sử dụng và thực hiện xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên diện tích 394.827,46 m2(diện tích đất đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng), vượt 21.601,46 m2 đất được giao. Đây là hành vi chiếm đất, vi phạm quy định tại điểm e, khoản 3, Điều 14, Nghị định 91/2019/ NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ.

Đồng thời, việc Công ty Năm Sao thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân dưới hình thức phân lô, bán nền khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép quy định tại Điều 194 Luật Đất đai năm 2013.

Bộ TNMT kiến nghị xử lý nghiêm

Về việc quản lý, sử dụng đất tại dự án Five Star Eco City giai đoạn 2, Bộ TNMT kết luận: Qua thanh tra nhận thấy, việc UBND tỉnh Long An ban hành các quyết định giao đất, cho thuê đất cho Công ty Năm Sao theo tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, không theo nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư được phê duyệt là không phù hợp với quy định tại Điều 52, Luật Đất đai năm 2013.

Tại thời điểm năm 2014, UBND tỉnh Long An áp dụng phương pháp so sánh để xác định giá đất tính tiền sử dụng đất đối với diện tích 27.812 m2 đất ở nông thôn (giao đất đợt 1 giai đoạn 2) cho Công ty Năm Sao có giá bằng giá đất bồi thường năm 2012 mà áp dụng phương pháp thặng dư để xác định giá đất là không phù hợp các quy định tại điểm b khoản 1 Điều 55 Luật Đất đai năm 2003, Điều 5 Nghị định 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007).

Việc xác định giá đất đối với diện tích 156.069 m2 đất ở nông thôn (giao đất đợt 2, 3 giai đoạn 2) giao cho Công ty Năm Sao thực hiện dự án theo tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng để áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh, phương pháp so sánh trong việc tính tiền sử dụng đất là chưa phù hợp với các quy định tại điểm d khoản 1 Điều 112, khoản 3 Điều 114 Luật Đất đai năm 2013 và khoản 1, khoản 4, khoản 5 Điều 4 Nghị định số 44/2014/ NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Các thửa đất thể hiện trên các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty Năm Sao không có ranh khép kín, gồm nhiều vị trí khác nhau là không phù hợp với quy định tại khoản 11 Điều 4 Luật Đất đai năm 2003 và khoản 1 Điều 3 Luật Đất đai 2013; diện tích đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nhiều phần diện tích với mục đích sử dụng khác nhau nhưng không được thể hiện theo từng thửa đất theo quy hoạch chi tiết xây dựng đã được xét duyệt là chưa phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và khoản 1 Điều 26 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, kết luận thanh tra còn chỉ ra rằng phần lớn diện tích đất được giao cho Công ty Năm Sao nhưng chưa triển khai xây dựng các hạng mục, công trình đã được cơ quan nhà nước phê duyệt, tiến độ sử dụng đất chậm dẫn đến dự án không đảm bảo về tiến độ đã được phê duyệt, vi phạm quy định tại điểm I, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013.

Về lĩnh vực môi trường, Bộ TNMT cũng đánh giá chủ đầu tư chưa thực hiện quản lý và giám sát môi trường theo quy định. Trước những sai phạm trên, Bộ TNMT kiến nghị UBND tỉnh Long An chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Cần Giuộc và các cấp, ngành có liên quan kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất, bảo vệ môi trường cũng như tiến độ đưa đất vào sử dụng đối với Công ty Năm Sao, đồng thời áp dụng các biện pháp xử lý đối với những sai phạm theo quy định pháp luật. Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm minh đối với tập thể, cá nhân để xảy ra các sai phạm nêu trên…

Bên cạnh đó, Bộ TNMT cũng yêu cầu Tập đoàn Năm Sao chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai, môi trường, sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới được giao; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, phối hợp với các cơ quan nhà nước để hoàn thiện các quy định, thủ tục về đất đai và môi trường theo quy định của pháp luật…

Minh chứng từ dự án Five Star Eco City cho thấy rằng: Việc sửa đổi Luật Đất đai hiện hành là rất cấp thiết. Điều quan trọng nữa là chính quyền địa phương phải xử lý dứt điểm, quyết liệt thì việc chấp hành pháp luật mới có thể đi vào cuộc sống.

Yêu cầu sớm thực hiện chủ trương chuyển giao bắt buộc ngân hàng yếu kém

Yêu cầu sớm thực hiện chủ trương chuyển giao bắt buộc ngân hàng yếu kém

13/02/2024 04:04

Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phối hợp chặt chẽ với Kiểm toán Nhà nước khẩn trương hoàn thành việc định giá các ngân hàng yếu kém để sớm thực hiện chủ trương chuyển giao bắt buộc; hoàn thiện, báo cáo cấp có thẩm quyền phương án xử lý Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB).

3 tỷ phú thế giới tuổi Rồng quyền uy khó sánh

3 tỷ phú thế giới tuổi Rồng quyền uy khó sánh

12/02/2024 08:15

Tứ linh là cụm từ không xa lạ đối với người dân Đông Nam Á nói chung và người Việt Nam nói riêng. Trong Tứ linh gồm có Long, Lân, Quy, Phượng.

Tại sao cần chọn tuổi hợp để xông đất đầu năm?

Tại sao cần chọn tuổi hợp để xông đất đầu năm?

10/02/2024 09:09

Xông đất đầu năm là phong tục có từ lâu đời của người Việt. Bởi ông cha ta từ xưa đã quan niệm người xông đất chính là người đại diện cho vận mệnh và tài cả năm của gia chủ. Chính vì thế việc chọn tuổi để xông đất đầu năm được rất nhiều người quan tâm.

Vinamilk đồng hành cùng kiều bào trải nghiệm tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên

Vinamilk đồng hành cùng kiều bào trải nghiệm tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên

07/02/2024 17:20

Là những hành khách đầu tiên được tham quan, trải nghiệm toàn tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), gần 200 kiều bào tiêu biểu khắp các nước bày tỏ sự xúc động trước sự thay da đổi thịt nhanh chóng của TPHCM.

Từ 6/2, thu phí không dừng tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất

Từ 6/2, thu phí không dừng tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất

04/02/2024 08:12

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa thông báo sẽ vận hành thử nghiệm hệ thống thu không dừng tại sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài từ ngày 6/2 đến ngày 7/3.

Giá vàng hôm nay (4/2): Kết thúc tuần tăng giá

Giá vàng hôm nay (4/2): Kết thúc tuần tăng giá

04/02/2024 08:10

Giá vàng thế giới trong tuần (29/1-4/2) tăng trong phiên giao dịch tuần. Tại phiên giao dịch giữa tuần, giá vàng tiếp đà tăng mạnh. Thời điểm cuối tuần, giá vàng ghi nhận mức tăng đầu phiên sau đó bất ngờ giảm.

UBCKNN xử phạt Công ty Cổ phần Địa ốc Sacom 92 triệu đồng

UBCKNN xử phạt Công ty Cổ phần Địa ốc Sacom 92 triệu đồng

04/02/2024 08:07

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 50/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Địa ốc Sacom (Samland) số tiền 92 triệu đồng.

Tạp chí International Finance vinh danh Vietjet Air với loạt giải thưởng dẫn đầu về quản trị tài chính và hàng không

Tạp chí International Finance vinh danh Vietjet Air với loạt giải thưởng dẫn đầu về quản trị tài chính và hàng không

31/01/2024 09:31

Tạp chí tài chính hàng đầu thế giới International Finance vừa vinh danh Vietjet với cùng lúc 2 giải thưởng trong lễ trao giải được tổ chức tại thủ đô Bangkok, Thái Lan với sự tham dự của gần 400 doanh nghiệp, lãnh đạo hàng đầu thế giới về tài chính, ngân hàng, hàng không, công nghệ…

Rộn ràng đón xuân cùng đường bay mới Phú Quốc - Đài Bắc của Vietjet

Rộn ràng đón xuân cùng đường bay mới Phú Quốc - Đài Bắc của Vietjet

29/01/2024 07:25

Vietjet tưng bừng chào mừng chuyến bay đầu tiên kết nối đảo ngọc Phú Quốc với Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), đưa du khách từ Đài Bắc đến với Phú Quốc vào những ngày chớm xuân, mở ra cơ hội phát triển hoạt động du lịch, giao thương giữa hai địa phương.