Huế: Đầu tư hàng chục tỷ đồng hoàn thiện hệ thống Chính quyền điện tử

Theo Quảng Hương / Sức Khỏe Cộng Đồng 13:58 22/10/2018

Ngày 22/10, thông tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tỉnh này sẽ dành nguồn vốn ngân sách 20 tỷ đồng để hoàn thiện hệ thống chính quyền điện tử giai đoạn 2018 - 2020.

hue-dau-tu-hang-chuc-ty-dong-hoan-thien-he-thong-chinh-quyen-dien-tu
Trung tâm hành chính công tỉnh là nơi đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính.

Theo Quyết định số 2292/QĐ-UBND được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành ngày 15/10/2018, tỉnh này sẽ dành nguồn vốn ngân sách 20 tỷ đồng để hoàn thiện hệ thống chính quyền điện tử (CQĐT) giai đoạn 2018 - 2020.

Theo Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Hoàn thiện Chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2020”, dự án có 5 hợp phần.

Cụ thể bao gồm: Xây dựng hệ thống dự phòng nóng hạ tầng dùng chung của tỉnh; xây dựng hệ thống thông tin văn phòng điện tử của tỉnh; nâng cấp Cổng dịch vụ công tỉnh; chuẩn hóa hệ thống thông tin kết nối với người dân, doanh nghiệp; nâng cấp nền tảng tích hợp, chia sẻ, liên thông CQĐT.

Các hợp phần trên được hoàn thiện nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, xây dựng CQĐT, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp xã; đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin CQĐT; đẩy mạnh các giải pháp có tính dùng chung, tích hợp và theo hướng triển khai thống nhất trên địa bàn tỉnh; xây dựng thành công hệ thống thông tin chính quyền điện tử.

Mục tiêu của đề án nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, xây dựng Chính quyền điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp xã. Đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin chính quyền điện tử.

hue-dau-tu-hang-chuc-ty-dong-hoan-thien-he-thong-chinh-quyen-dien-tu
Thừa Thiên Huế là 1 trong những địa phương tiên phong trong cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ.

Đồng thời, đẩy mạnh các giải pháp có tính dùng chung, tích hợp và theo hướng triển khai thống nhất trên địa bàn tỉnh. Xây dựng thành công hệ thống thông tin chính quyền điện tử. Tăng cường năng lực chỉ đạo điều hành và xử lý công việc hành chính qua môi trường mạng, tạo điều kiện thuận lợi nhất phục vụ cho công dân, doanh nghiệp và tổ chức trên môi trường mạng. Đảm bảo kết nối liên thông với nền tảng tích hợp, chia sẻ liên thông quốc gia (NGSP). Hoàn thiện Chính quyền điện tử làm nền tảng cho phát triển dịch vụ đô thị thông minh.

Cũng mới đây, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định số 2333/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh giai đoạn 1” với tổng mức đầu tư khoảng 11 tỷ đồng.

Dự án gồm 4 hợp phần chính: Đầu tư hạ tầng, thiết bị Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh; Phát triển ứng dụng trên nền tảng ứng dụng dịch vụ đô thị thông minh; Xây dựng giải pháp Trung tâm hỏi đáp (Call center) tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế; Chuyển đổi, chuẩn hóa, tạo mới, kết nối cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Thời gian thực hiện năm 2018-2019.

Mục tiêu của dự án là xây dựng và triển khai mô hình Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh đảm bảo thực hiện các chức năng điều hành, giám sát và tổng hợp trong các lĩnh vực: Y tế, Giáo dục, Du lịch, Giao thông và Môi trường.

Đồng thời, xây dựng Trung tâm hỏi đáp và tiếp nhận phản ánh kiến nghị tập trung toàn tỉnh nhằm tiếp nhận và trả lời tất cả các phản ánh, kiến nghị của người dân trên các lĩnh vực; nâng cao vai trò phục vụ của Nhà nước, nâng cao sự hài lòng của người dân.

Ngoài ra, còn triển khai các ứng dụng trên nền tảng di dộng nhằm cung cấp các dịch vụ đô thị thông minh. Xây dựng kho dữ liệu số, hình thành hệ thống dữ liệu mở trên cơ sở số hóa hiện trạng, chuyển đổi số các lĩnh vực: Y tế, Giáo dục, Du lịch.

Được biết, Thừa Thiên Huế là 1 trong những địa phương tiên phong trong cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ. Mới đây, tỉnh này đã dẫn đầu toàn quốc về phát triển chính phủ điện tử.

 

Thừa Thiên Huế: Thay đổi giờ làm việc trên địa bàn tỉnh

Kể từ ngày 05/9/2018, thời giờ làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đối với cán bộ, công chức, viên chức… có sự thay đổi.Tin khác