| Hà Nội 34°C /57% weather

Tiện ích

Giá vàng

Thời tiết

Phim chiếu rạp

Vé máy bay, tàu

TTVN
XSBD 16/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay ngày 16/8/2019

XSBD 16/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay ngày 16/8/2019

Kết quả xổ số 16/08/2019, 09:17

XSBD 16/8 - KQXSBD 16/8 - XSBD thứ 6 ngày 16/8/2019 - Tường thuật trực tiếp kết quả XSBD hôm nay thứ 6 ngày 16/8/2019 nhanh nhất, chính xác nhất. Cập nhật kết quả XSBD thứ 6 hàng tuần vào lúc 16h15'.

XSMB 15/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 15/8/2019

XSMB 15/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 15/8/2019

Kết quả xổ số 15/08/2019, 09:41

XSMB 15/8 - KQXSMB 15/8 - Tường thuật trực tiếp kết quả XSMB hôm nay thứ 5 ngày 15/8/2019 nhanh nhất, chính xác nhất. Cập nhật kết quả XSMB mỗi ngày vào lúc 18h15'.

XSMN 15/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền nam hôm nay ngày 15/8/2019

XSMN 15/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền nam hôm nay ngày 15/8/2019

Kết quả xổ số 15/08/2019, 09:32

XSMN 15/8 - KQXSMN 15/8 - XSMN thứ 5 ngày 15/8/2019 - Tường thuật trực tiếp kết quả XSMN hôm nay thứ 5 ngày 15/8/2019 nhanh nhất, chính xác nhất. Cập nhật kết quả XSMN - KQXSMN mỗi ngày vào lúc 16h15'.\

XSBTH 15/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay ngày 15/8/2019

XSBTH 15/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay ngày 15/8/2019

Kết quả xổ số 15/08/2019, 09:25

XSBTH 15/8 - KQXSBTH 15/8 - XSBTH thứ 5 ngày 15/8/2019 - Tường thuật trực tiếp kết quả XSBTH hôm nay thứ 5 ngày 15/8/2019 nhanh nhất, chính xác nhất. Cập nhật kết quả XSBTH thứ 5 hàng tuần vào lúc 16h15'.

XSAG 15/8 - Trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay ngày 15/8/2019

XSAG 15/8 - Trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay ngày 15/8/2019

Kết quả xổ số 15/08/2019, 09:20

XSAG 15/8 - KQXSAG 15/8 - XSAG thứ 5 ngày 15/8/2019 - Tường thuật trực tiếp kết quả XSAG hôm nay thứ 5 ngày 15/8/2019 nhanh nhất, chính xác nhất. Cập nhật kết quả XSAG thứ 5 hàng tuần vào lúc 16h15'.

XSTN 15/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay ngày 15/8/2019

XSTN 15/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay ngày 15/8/2019

Kết quả xổ số 15/08/2019, 09:14

XSTN 15/8 - KQXSTN 15/8 - XSTN thứ 5 ngày 15/8/2019 - Tường thuật trực tiếp kết quả XSTN hôm nay thứ 5 ngày 15/8/2019 nhanh nhất, chính xác nhất. Cập nhật kết quả XSTN thứ 5 hàng tuần vào lúc 16h15'.

XSMB 14/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 14/8/2019

XSMB 14/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 14/8/2019

Kết quả xổ số 13/08/2019, 21:21

XSMB 14/8 - KQXSMB 14/8 - Tường thuật trực tiếp kết quả XSMB hôm nay thứ 4 ngày 14/8/2019 nhanh nhất, chính xác nhất. Cập nhật kết quả XSMB mỗi ngày vào lúc 18h15'.

XSMN 14/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền nam hôm nay ngày 14/8/2019

XSMN 14/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền nam hôm nay ngày 14/8/2019

Kết quả xổ số 13/08/2019, 21:14

XSMN 14/8 - KQXSMN 14/8 - XSMN thứ 4 ngày 14/8/2019 - Tường thuật trực tiếp kết quả XSMN hôm nay thứ 4 ngày 14/8/2019 nhanh nhất, chính xác nhất. Cập nhật kết quả XSMN - KQXSMN mỗi ngày vào lúc 16h15'.

XSST 14/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay ngày 14/8/2019

XSST 14/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay ngày 14/8/2019

Kết quả xổ số 13/08/2019, 21:08

XSST 14/8 - KQXSST 14/8 - XSST thứ 4 ngày 14/8/2019 - Tường thuật trực tiếp kết quả XSST hôm nay thứ 4 ngày 14/8/2019 nhanh nhất, chính xác nhất. Cập nhật kết quả XSST thứ 4 hàng tuần vào lúc 16h15'.

Trực tiếp XSCT 14/8 - Kết quả XSCT hôm nay ngày 14/8/2019 - KQXSCT thứ 4

Trực tiếp XSCT 14/8 - Kết quả XSCT hôm nay ngày 14/8/2019 - KQXSCT thứ 4

Kết quả xổ số 13/08/2019, 21:04

XSCT 14/8 - KQXSCT 14/8 - XSCT thứ 4 ngày 14/8/2019 - Tường thuật trực tiếp kết quả XSCT hôm nay thứ 4 ngày 14/8/2019 nhanh nhất, chính xác nhất. Cập nhật kết quả XSCT thứ 4 hàng tuần vào lúc 16h15'.

XSDN 14/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay ngày 14/8/2019

XSDN 14/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay ngày 14/8/2019

Kết quả xổ số 13/08/2019, 20:56

- KQXSDN 14/8 - XSDN thứ 4 ngày 14/8/2019 - Tường thuật trực tiếp kết quả XSDN hôm nay thứ 4 ngày 14/8/2019 nhanh nhất, chính xác nhất. Cập nhật kết quả XSDN thứ 4 hàng tuần vào lúc 16h15'.

XSMB 13/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 13/8/2019

XSMB 13/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 13/8/2019

Kết quả xổ số 13/08/2019, 09:53

XSMB 13/8 - KQXSMB 13/8 - Tường thuật trực tiếp kết quả XSMB hôm nay thứ 3 ngày 13/8/2019 nhanh nhất, chính xác nhất. Cập nhật kết quả XSMB mỗi ngày vào lúc 18h15'.

XSMN 13/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền nam hôm nay ngày 13/8/2019

XSMN 13/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền nam hôm nay ngày 13/8/2019

Kết quả xổ số 13/08/2019, 09:44

XSMN 13/8 - KQXSMN 13/8 - XSMN thứ 3 ngày 13/8/2019 - Tường thuật trực tiếp kết quả XSMN hôm nay thứ 3 ngày 13/8/2019 nhanh nhất, chính xác nhất. Cập nhật kết quả XSMN - KQXSMN mỗi ngày vào lúc 16h15'.

XSBL 13/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay ngày 13/8/2019

XSBL 13/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay ngày 13/8/2019

Kết quả xổ số 13/08/2019, 09:32

XSBL 13/8 - KQXSBL 13/8 - XSBL thứ 3 ngày 13/8/2019 - Tường thuật trực tiếp kết quả XSBL hôm nay thứ 3 ngày 13/8/2019 nhanh nhất, chính xác nhất. Cập nhật kết quả XSBL thứ 3 hàng tuần vào lúc 16h15'.

XSVT 13/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay ngày 13/8/2019

XSVT 13/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay ngày 13/8/2019

Kết quả xổ số 13/08/2019, 09:25

XSVT 13/8 - KQXSVT 13/8 - XSVT thứ 3 ngày 13/8/2019 - Tường thuật trực tiếp kết quả XSVT hôm nay thứ 3 ngày 13/8/2019 nhanh nhất, chính xác nhất. Cập nhật kết quả XSVT thứ 3 hàng tuần vào lúc 16h15'.

TTVN
XSBTR 13/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay ngày 13/8/2019

XSBTR 13/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre hôm nay ngày 13/8/2019

Kết quả xổ số 13/08/2019, 09:17

XSBTR 13/8 - KQXSBTR 13/8 - XSBTR thứ 3 ngày 13/8/2019 - Tường thuật trực tiếp kết quả XSBTR hôm nay thứ 3 ngày 13/8/2019 nhanh nhất, chính xác nhất. Cập nhật kết quả XSBTR thứ 3 hàng tuần vào lúc 16h15'.

XSMB 9/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 9/8/2019

XSMB 9/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 9/8/2019

Kết quả xổ số 09/08/2019, 10:10

XSMB 9/8 - KQXSMB 9/8 - Tường thuật trực tiếp kết quả XSMB hôm nay thứ 6 ngày 9/8/2019 nhanh nhất, chính xác nhất. Cập nhật kết quả XSMB mỗi ngày vào lúc 18h15'.

XSMN 9/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền nam hôm nay ngày 9/8/2019

XSMN 9/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền nam hôm nay ngày 9/8/2019

Kết quả xổ số 09/08/2019, 10:00

XSMN 9/8 - KQXSMN 9/8 - XSMN thứ 6 ngày 9/8/2019 - Tường thuật trực tiếp kết quả XSMN hôm nay thứ 6 ngày 9/8/2019 nhanh nhất, chính xác nhất. Cập nhật kết quả XSMN - KQXSMN mỗi ngày vào lúc 16h15'.

XSTV 9/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay ngày 9/8/2019

XSTV 9/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay ngày 9/8/2019

Kết quả xổ số 09/08/2019, 09:53

XSTV 9/8 - KQXSTV 9/8 - XSTV thứ 6 ngày 9/8/2019 - Tường thuật trực tiếp kết quả XSTV hôm nay thứ 6 ngày 9/8/2019 nhanh nhất, chính xác nhất. Cập nhật kết quả XSTV thứ 6 hàng tuần vào lúc 16h15'.

XSBD 9/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay ngày 9/8/2019

XSBD 9/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay ngày 9/8/2019

Kết quả xổ số 09/08/2019, 09:48

XSBD 9/8 - KQXSBD 9/8 - XSBD thứ 6 ngày 9/8/2019 - Tường thuật trực tiếp kết quả XSBD hôm nay thứ 6 ngày 9/8/2019 nhanh nhất, chính xác nhất. Cập nhật kết quả XSBD thứ 6 hàng tuần vào lúc 16h15'.

XSVL 9/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay ngày 9/8/2019

XSVL 9/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay ngày 9/8/2019

Kết quả xổ số 09/08/2019, 09:41

XSVL 9/8 - KQXSVL 9/8 - XSVL thứ 6 ngày 9/8/2019 - Tường thuật trực tiếp kết quả XSVL hôm nay thứ 6 ngày 9/8/2019 nhanh nhất, chính xác nhất. Cập nhật kết quả XSVL thứ 6 hàng tuần vào lúc 16h15'.

XSMB 8/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 8/8/2019

XSMB 8/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 8/8/2019

Kết quả xổ số 07/08/2019, 21:47

XSMB 8/8 - KQXSMB 8/8 - Tường thuật trực tiếp kết quả XSMB hôm nay thứ 5 ngày 8/8/2019 nhanh nhất, chính xác nhất. Cập nhật kết quả XSMB mỗi ngày vào lúc 18h15'.

XSMN 8/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền nam hôm nay ngày 8/8/2019

XSMN 8/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền nam hôm nay ngày 8/8/2019

Kết quả xổ số 07/08/2019, 21:35

XSMN 8/8 - KQXSMN 8/8 - XSMN thứ 5 ngày 8/8/2019 - Tường thuật trực tiếp kết quả XSMN hôm nay thứ 5 ngày 8/8/2019 nhanh nhất, chính xác nhất. Cập nhật kết quả XSMN - KQXSMN mỗi ngày vào lúc 16h15'.

XSBTH 8/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay ngày 8/8/2019

XSBTH 8/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay ngày 8/8/2019

Kết quả xổ số 07/08/2019, 21:30

XSBTH 8/8 - KQXSBTH 8/8 - XSBTH thứ 5 ngày 8/8/2019 - Tường thuật trực tiếp kết quả XSBTH hôm nay thứ 5 ngày 8/8/2019 nhanh nhất, chính xác nhất. Cập nhật kết quả XSBTH thứ 5 hàng tuần vào lúc 16h15'.

XSAG 8/8 - Trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay ngày 8/8/2019

XSAG 8/8 - Trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay ngày 8/8/2019

Kết quả xổ số 07/08/2019, 21:23

XSAG 8/8 - KQXSAG 8/8 - XSAG thứ 5 ngày 8/8/2019 - Tường thuật trực tiếp kết quả XSAG hôm nay thứ 5 ngày 8/8/2019 nhanh nhất, chính xác nhất. Cập nhật kết quả XSAG thứ 5 hàng tuần vào lúc 16h15'.