Kiểm toán Nhà nước kiến nghị truy thu thuế nhiều ngân hàng

13:00 28/05/2018

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị tăng thu thuế thêm hơn 29 tỷ đồng, chủ yếu là thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp của hàng loạt ngân hàng như Vietinbank, BIDV, Vietcombank...

kiem-toan-nha-nuoc-kien-nghi-truy-thu-thue-nhieu-ngan-hang
Kiểm toán Nhà nước kiến nghị truy thu thuế  nhiều ngân hàng. Ảnh minh họa

Kiểm toán Nhà nước đã công bố Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2017 đối với Báo cáo tài chính năm 2016 của các ngân hàng. Trong đó có 5 tổ chức bị Kiểm toán Nhà nước kiến nghị tăng thu thuế hơn 29 tỷ đồng.

Dẫn đầu là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank (mã VCB) bị kiến nghị tăng thu thuế thêm 19,1 tỷ đồng, bao gồm 7,3 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT), 11 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp và gần 1 tỷ đồng tiền thuế thu nhập cá nhân.

Tiếp sau VCB là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bị kiến nghị tăng thu thuế 5,3 tỷ đồng chủ yếu thu khác 4,7 tỷ đồng, phần còn lại là thuế GTGT và thuế thu nhập.

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) cũng được Kiểm toán Nhà nước để nghị đóng thêm 3,4 tỷ đồng tiền thuế chủ yếu là thu khác và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ngoài ra, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Vietinbank (mã CTG) bị kiến nghị tăng thu thuế GTGT gần 320 triệu đồng, hơn 500 triệu đồng thuế thu nhập cá nhân.

Đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – BIDV (mã BID), Kiểm toán Nhà nước kiến nghị phải nộp thêm 732 triệu tiền thuế, là khoản tăng thu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trước đó theo kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, cơ quan này đã yêu cầu Habeco phải nộp bổ sung vào ngân sách hơn 3.100 tỷ đồng, gồm tiền thuế còn thiếu và cổ tức trên vốn nhà nước.

quyet-truy-thu-tien-phat-tien-cham-nop-thue-cua-sabeco-va-habeco
Trước đó Habeco và Sabeco cũng bị truy thu thuế

Cụ thể, số tiền thuế Habeco còn thiếu, phải nộp thêm vào ngân sách là 1.847 tỷ đồng, gồm thuế giá trị gia tăng là 4,5 tỷ đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt hơn 441 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 9 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân là 381 triệu đồng và các khoản phải nộp khác gần 1.392 tỷ đồng.

Còn tại Sabeco, theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước công bố hồi tháng 2/2018, Cơ quan này yêu cầu Sabeco nộp lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối từ năm 2016 trở về trước là khoảng 2.900 tỷ đồng. Trong đó, cổ đông Nhà nước chiếm 89,59%/vốn điều lệ, tương ứng được chia số tiền 2.495 tỷ đồng.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cho biết, nguyên nhân dẫn đến các kiến nghị trên là do Người đại diện vốn tại doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của pháp luật, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ nộp cổ tức được chia cho phần vốn Nhà nước vào ngân sách nhà nước trong điều kiện ngân sách gặp nhiều khó khăn.

Theo Kiểm toán Nhà nước, mục đích của cơ quan này là kiến nghị cơ quan đại diện chủ sở hữu, người đại diện vốn tại doanh nghiệp thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm được giao, có ý kiến và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông về việc chia cổ tức và đôn đốc công ty cổ phần nộp lợi nhuận được chia vào ngân sách nhà nước để đảm bảo quyền lợi của Nhà nước, tránh việc sử dụng vốn không hiệu quả, lãnh phí tại các công ty cổ phần.

Báo cáo lên Thủ tướng, Tổng Kiểm toán Nhà nước không tiếp tục tái khẳng định kiến nghị Sabeco nộp lại lợi nhuận mà chỉ kiến nghị Sabeco thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước tiền phạt hành chính và tiền chậm nộp thuế giai đoạn 2007 – 2015. Số tiền phạt hành chính và tiền chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt bị truy thu là 3.861 tỷ đồng.

Bởi vậy, nhằm đảm bảo quyền lợi của Nhà nước và kịp thời huy động các nguồn lực vào Kiểm toán Nhà nước đề nghị Thủ tướng có ý kiến chỉ đạo Bộ Công Thương, người đại diện vốn Nhà nước tại Habeco biểu quyết chi trả cổ tức đối với số lợi nhuận chưa chia và Quỹ Đầu tư phát triển còn dư đến ngày 31/12/2016 không có nhu cầu sử dụng tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018 để nộp Ngân sách nhà nước như kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

 

Nhiều sai sót trong chấp hành trình tự đầu tư, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý hơn 10.000 tỷ

Qua kiểm toán 1.497 dự án, kiểm toán nhà nước đã chỉ rõ nhiều sai sót, đồng thời kiến nghị xử lý tài chính 10.125 tỷ đồng.

 

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính 4.515 tỷ đồng tại 30 dự án BT

Qua kiểm toán tại 30 dự án BT từ trước đến nay, Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính 4.515 tỷ đồng, trong đó có dự án tỷ lệ xử lý tài chính lên đến 27% tổng giá trị dự án được kiểm toán.

 Tin khác