Tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT 2019 An Giang

13:19 26/05/2019

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT 2019 An Giang

Để biết được điểm thi chuẩn nhất, chính xác nhất, thí sinh có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT 2019 An Giang.


Tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT 2019 Bà Rịa - Vũng Tàu

13:18 26/05/2019

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT 2019 Bà Rịa - Vũng Tàu

Để biết được điểm thi chuẩn nhất, chính xác nhất, thí sinh có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT 2019 Bà Rịa - Vũng Tàu.


Tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT 2019 Tiền Giang

13:18 26/05/2019

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT 2019 Tiền Giang

Để biết được điểm thi chuẩn nhất, chính xác nhất, thí sinh có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT 2019 Tiền Giang.


Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Nguyễn Tất Thành Hà Nội 2019

13:18 26/05/2019

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Nguyễn Tất Thành Hà Nội 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Nguyễn Tất Thành Hà Nội 2019 đã được Sở GD&ĐT Hà Nội công bố chính thức có văn bản kèm theo.


Tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT 2019 Cần Thơ

13:16 26/05/2019

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT 2019 Cần Thơ

Để biết được điểm thi chuẩn nhất, chính xác nhất, thí sinh có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT 2019 Cần Thơ.


Tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT 2019 Hậu Giang

13:12 26/05/2019

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT 2019 Hậu Giang

Để biết được điểm thi chuẩn nhất, chính xác nhất, thí sinh có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT 2019 Hậu Giang.


Tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT 2019 Bến Tre

13:12 26/05/2019

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT 2019 Bến Tre

Để biết được điểm thi chuẩn nhất, chính xác nhất, thí sinh có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT 2019 Bến Tre.


Tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT 2019 Vĩnh Long

13:11 26/05/2019

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT 2019 Vĩnh Long

Để biết được điểm thi chuẩn nhất, chính xác nhất, thí sinh có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT 2019 Vĩnh Long.


Tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT 2019 Trà Vinh

13:11 26/05/2019

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT 2019 Trà Vinh

Để biết được điểm thi chuẩn nhất, chính xác nhất, thí sinh có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT 2019 Trà Vinh.


Tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT 2019 Kiên Giang

13:10 26/05/2019

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT 2019 Kiên Giang

Để biết được điểm thi chuẩn nhất, chính xác nhất, thí sinh có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT 2019 Kiên Giang.


Tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT 2019 Sóc Trăng

13:10 26/05/2019

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT 2019 Sóc Trăng

Để biết được điểm thi chuẩn nhất, chính xác nhất, thí sinh có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT 2019 Sóc Trăng.


Tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT 2019 Bạc Liêu

13:09 26/05/2019

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT 2019 Bạc Liêu

Để biết được điểm thi chuẩn nhất, chính xác nhất, thí sinh có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT 2019 Bạc Liêu.


Tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT 2019 Ninh Thuận

10:40 26/05/2019

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT 2019 Ninh Thuận

Để biết được điểm thi chuẩn nhất, chính xác nhất, thí sinh có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT 2019 Ninh Thuận


Tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT 2019 Bình Thuận

10:39 26/05/2019

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT 2019 Bình Thuận

Để biết được điểm thi chuẩn nhất, chính xác nhất, thí sinh có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT 2019 Bình Thuận.


Tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT 2019 Lâm Đồng

10:39 26/05/2019

Tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT 2019 Lâm Đồng

Để biết được điểm thi chuẩn nhất, chính xác nhất, thí sinh có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT 2019 Lâm Đồng.


Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Tây Ninh năm 2019

06:40 26/05/2019

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Tây Ninh năm 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Tây Ninh năm 2019 đã được công bố với các trường THPT công lập và dân lập, các trường GDTX trên địa bàn tỉnh.


Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Ninh Bình năm 2019

06:39 26/05/2019

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Ninh Bình năm 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Ninh Bình năm 2019 đã được công bố với các trường THPT công lập và dân lập, các trường GDTX trên địa bàn tỉnh.


Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Quảng Nam năm 2019

06:37 26/05/2019

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Quảng Nam năm 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Quảng Nam năm 2019 đã được công bố với các trường THPT công lập và dân lập, các trường GDTX trên địa bàn tỉnh.


Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Kon Tum năm 2019

06:36 26/05/2019

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Kon Tum năm 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Kon Tum năm 2019 đã được công bố với các trường THPT công lập và dân lập, các trường GDTX trên địa bàn tỉnh.


Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Bình Thuận năm 2019

06:33 26/05/2019

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Bình Thuận năm 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Bình Thuận năm 2019 đã được công bố với các trường THPT công lập và dân lập, các trường GDTX trên địa bàn tỉnh.