Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016

10:27 12/06/2018

Với 95,48% đại biểu tán thành, sáng 12/6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2016.

Quoc-hoi
Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Nhất trí với Báo cáo, đã có 468 đai biểu tham gia biểu quyết, chiếm 96,10% tổng số đại biểu, có 465 đại biểu tán thành, chiếm 95,48%.

Theo Nghị quyết, tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 1.407.572  tỷ đồng , bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2015 sang năm 2016, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2015, thu huy động đầu tư của ngân sách địa phương và thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2002.

Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.574.448 tỷ đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2016 sang năm 2017.

Bội chi ngân sách nhà nước là 248.728 tỷ đồng tỷ đồng (hai trăm bốn mươi tám nghìn, bảy trăm hai mươi tám tỷ đồng), bằng 5,52% tổng sản phẩm trong nước (GDP).

Nguồn bù đắp bội chi ngân sách nhà nước gồm: vay trong nước 197.165 tỷ đồng; vay ngoài nước  51.563 tỷ đồng

Quốc hội giao Chính phủ công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 theo đúng quy định của pháp luật.

quoc-hoi-phe-chuan-quyet-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2016
Nhất trí với Báo cáo, đã có 468 đai biểu tham gia biểu quyết, chiếm 96,10% tổng số đại biểu, có 465 đại biểu tán thành, chiếm 95,48%.

Chỉ đạo các cơ quan trung ương, địa phương, đơn vị kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế và nghiên cứu, thực hiện các đề xuất được nêu trong Báo cáo thẩm tra số 1024/BC-UBTCNS14 ngày 18 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước và ý kiến của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Chỉ đạo các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp khẩn trương rà soát, phê duyệt quyết toán các dự án sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước đã hoàn thành. Đồng thời có biện pháp khẩn trương chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; khắc phục triệt để, không để tiếp diễn tình trạng tồn đọng các dự án đầu tư công hoàn thành, chậm phê duyệt quyết toán.

Hướng dẫn, kiểm tra Hội đồng nhân dân các cấp trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước của cấp mình theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

Kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và báo cáo cụ thể với Quốc hội về danh sách, mức độ sai phạm, hình thức xử lý, kết quả xử lý vi phạm trong việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước năm 2016 khi trình Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Nhằm đảm bảo thực hiện Nghị quyết, Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

 

Hôm nay 12/6, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật An ninh mạng và Luật tố cáo

Theo lịch làm việc của Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14, hôm nay 12/6, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật Cạnh tranh, Luật Tố cáo (sửa đổi) và Luật An ninh mạng

 

Trường THPT chuyên tại Hà Nội công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2018

Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội) vừa công bố điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2018 – 2019.

 

Di dời trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài về Quốc lộ 2?

Nguyên tắc sử dụng đường BOT là đi bao nhiêu trả tiền bấy nhiêu, trạm thu phí phải đặt trên đường BOT. Từ đó dư luận đặt câu hỏi liệu trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài có được chuyển lên tuyến Quốc lộ 2?



Tin khác