Chưa bố trí kinh phí không được mua xe công

06:55 14/04/2019

Bộ Tài chính cho biết, nếu chưa bố trí kinh phí mua xe ô tô công, cơ quan, doanh nghiệp nhà nước không đủ điều kiện để thực hiện mua xe.

chua-bo-tri-kinh-phi-khong-duoc-mua-xe-cong
Bộ Tài chính cho biết, nếu chưa bố trí kinh phí mua xe ô tô công, cơ quan, doanh nghiệp nhà nước không đủ điều kiện để thực hiện mua xe. Ảnh minh họa

Theo Bộ Tài chính, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/1/2019 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP.

Nghị định số 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có quy định, thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công là bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương quyết định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý.

Luật Ngân sách nhà nước quy định, chi ngân sách nhà nước chỉ được thực hiện khi đã có trong dự toán ngân sách được giao, trừ trường hợp tạp cấp ngân sách; đã được thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư hoặc người được ủy quyền quyết định chi và đáp ứng các điều kiện trong từng hợp...

Hiện tổng số ôtô công trên cả nước là 39.425 chiếc, với tổng nguyên giá 25.554 tỷ đồng, chiếm 2,21% tổng giá trị tài sản Nhà nước.

Trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XIV diễn ra giữa năm 2018, Chính phủ đã gửi báo cáo về tình hình quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước năm 2017 tới Quốc hội. Theo báo cáo, năm 2017, số ôtô công tăng do mua mới, tiếp nhận là 2.604 chiếc, với tổng nguyên giá 2.265 tỷ đồng. Trong đó số xe mua mới là 1.081 chiếc, giá trị 1.030 tỷ đồng.

Bình quân giá mỗi chiếc xe công sắm mới là gần 1 tỷ đồng. Số xe giảm do thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, tiêu hủy là 2.370 chiếc với tổng nguyên giá 1.139 tỷ đồng.

Đầu năm 2018, Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn việc mua xe ô tô phục vụ công tác năm 2018.Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại công văn số 8736/VPCP-KTTH ngày 13/9/2018 của Văn phòng Chính phủ) về việc mua xe ô tô phục vụ công tác năm 2018, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến vấn đề này.

Theo đó, đối với trường hợp việc mua sắm xe ô tô chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung, xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đảm bảo phù hợp với quy định về tiêu chuẩn, định mức đã quy định trước ngày 1/1/2018 (Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg) mà các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã thực hiện một hoặc một số thủ tục để lựa chọn nhà cung cấp theo quy định của pháp luật như: đóng thầu, mở thầu; phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; thương thảo và ký kết hợp đồng trước ngày 1/1/2018 thì được tiếp tục thực hiện các thủ tục mua sắm theo quy định của pháp luật.

Nguồn kinh phí mua xe được sắp xếp, bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 được cấp có thẩm quyền giao của cơ quan, đơn vị đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Số xe ô tô này sẽ được tính vào số xe ô tô của cơ quan, đơn vị để sắp xếp lại, xử lý theo quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô sau khi nghị định quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô được Chính phủ ban hành và có hiệu lực thi hành.

Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, chủ tịch UBND cấp tỉnh, xác định và chịu trách nhiệm về sự phù hợp của việc mua xe ô tô với các quy định áp dụng trước ngày 1/1/2018 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

 

Tiêu dùng tuần qua: Giá vàng, tôm và trái cây đồng loạt giảm mạnh

Giá cả thị trường trong tuần qua ghi nhận giá vàng, dứa, cam sành , thanh long đồng loạt giảm mạnh.

 

Đi làm ngày Giỗ tổ Hùng Vương được hưởng tiền lương bao nhiêu?

Theo Luật lao động 2012, người lao động đi làm ngày Giỗ tổ Hùng Vương được hưởng thêm 300% tiền lương làm thêm giờ và cộng thêm tiền lương ngày hôm đó.

 

Lo dịch tả lợn châu Phi, Masan tạm ngừng cung cấp thịt

Masan cho biết sẽ tạm ngừng cung cấp thịt heo kể từ ngày 12/4/2019 cho đến khi được thông báo an toàn dịch bệnh tại địa phương theo quy định.

Tin khác