Sabeco dùng lợi nhuận chưa chia để trả phí phạt: Quyền lợi cổ đông bị ảnh hưởng

Theo Hoàng Lâm / Tạp chí SHTT 07:00 20/04/2018

Tổng công ty Bia, rượu, nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) đã quyết định sử dụng 2.947 tỷ đồng lợi nhuận chưa chia cho cổ đông để nộp thuế tiêu thụ đặc biệt còn thiếu.

sabeco-dung-loi-nhuan-chua-chia-de-tra-phi-phat-quyen-loi-co-dong-bi-anh-huong
Quyền lợi cổ đông bị ảnh hưởng khi Sabeco dùng lợi nhuận chưa chia để trả phí phạt. Ảnh minh họa

Kết luận Kiểm toán Nhà nước mới đây, Tổng công ty Bia, rượu, nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) đã giữ lại hơn 2.900 tỷ đồng lợi nhuận năm 2016 trở về trước, chưa chia cho cổ đông.

Cụ thể, theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Bộ Tài chính năm 2016, Sabeco phải nộp bổ sung thuế tiêu thụ đặc biệt còn thiếu giai đoạn này là 4.769 tỷ đồng và doanh nghiệp đã nộp đủ bổ sung.

Ngoài ra, Sabeco cũng phải nộp thêm phí phạt hành chính và tiền chậm nộp thuế. Do đó, để có nguồn xử lý buộc Sabeco dự phòng khoản 2.947 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế năm 2016 trở về trước.

"Nếu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định thì toàn bộ khoản dự phòng trên sẽ phải nộp vào ngân sách Nhà nước chứ không được sử dụng để chia cổ tức cho các cổ đông (kể cả cổ đông Nhà nước)", Bộ Công Thương cho biết.

Theo ông Nguyễn Thành Nam - Tổng giám đốc Sabeco, đến nay đơn vị vẫn chưa nhận được bất kỳ văn bản pháp lý nào cho phép miễn nộp tiền chậm nộp thuế theo quy định. Vì thế trong thời gian đợi ý kiến của Chính phủ, Sabeco chấp nhận thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước và trích lập khoản này.

Việc Sabeco dùng khoản lợi nhuận đáng ra phải được chia cho cổ đông thông qua Đại hội đồng cổ đông thì nay lại dùng để trả phí phạt được cho vi phạm luật doanh nghiêp, ảnh hưởng quyền lợi của cổ đông.

Trao đổi với phóng viên ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Chủ tịch VAFI cho rằng, kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nếu trái với luật sẽ gây rủi ro nhiều cho môi trường kinh doanh, làm giảm lòng tin vào giới đầu tư và giá bán cổ phần Nhà nước bị giảm do các nhà đầu tư tài chính phải đưa ra các phương án dự phòng rủi ro.

Theo ông Nguyễn Hoàng Hải, chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có thẩm quyền quyết định mức cổ tức hàng năm của công ty cổ phần.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Sabeco ngày 18/4/2017 đã thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 ( tại Điều 5 ) như sau: lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2016 là 2.831 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của năm 2016 là 4.262 tỷ đồng, chia cổ tức cho năm 2016 là 3.847 tỷ đồng. Sau khi chia cổ tức và trích lập các quỹ thì xác định khoản lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2016 là 2.946 tỷ đồng

Khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối này đã được Đại hội đồng cổ đông quyết định không chia, trong đó có vai trò quyết định của cổ đông nhà nước là Bộ Công Thương.

Như vậy khoản lợi nhuận chưa phân phối trên về bản chất không phải là khoản nợ của doanh nghiệp đối với toàn thể cổ đông, trong đó có cổ đông nhà nước. Vì vậy việc Kiểm toán Nhà nước và Bộ Tài chính chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại Sabeco phải chuyển 2.495 tỷ đồng về ngân sách nhà nước là trái với Luật doanh nghiệp hiện hành.

Mặt khác, theo đại diện VAFI, nguyên tắc trả cổ tức, phương thức trả cổ tức, trong đó có nói rõ ngày chốt danh sách cổ đông để xác định danh sách cổ đông được hưởng cổ tức.

Như vậy khoản lợi nhuận chưa phân phối 2.900 tỷ đồng chỉ được thanh toán cho các cổ đông khi hội đủ các điều kiện: được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua; sau đó được hội đồng quản trị triển khai thực hiện.

Ngay cả việc sử dụng khoản lợi nhuận chưa phân phối này trả phí phạt cũng phải xin ý kiến cổ đông thông qua Đại hội đồng cổ đông. 

Đặc biệt, với tư cách là cổ đông lớn nhất ThaiBev sẽ bị ảnh hưởng quyền lợi lớn nhất khi trước đó bỏ ra gần 5 tỷ USD để mua 53%/vốn điều lệ Sabeco. Đây là điều không có lợi cho việc thoái vốn doanh nghiệp nhà nước.

Theo ông Nguyễn Hoàng Hải những thông tin về truy thu số tiền này cũng có thể làm giá cổ phiếu của Sabeco giảm, nhà đầu tư mất tiền, trong đó không chỉ là nhà đầu tư nước ngoài mà có cả nhà đầu tư Nhà nước và người lao động.

Với môi trường đầu tư còn thiếu rõ ràng, nhất quán như thế thì liệu sau Sabeco, các nhà đầu tư có còn mạnh mẽ xuống tiền mua lại vốn Nhà nước tại doanh nghiệp hay không?

Trước đó, vào đầu tháng 8/2017, Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 của Sabeco cũng đã thông qua tờ trình trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 35%, tương ứng hơn 2,200 tỷ đồng.

Ngày 15/01/2018 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền theo tỷ lệ 35% vốn điều lệ (3,500 đồng/cp). Như vậy, dự kiến số tiền Sabeco sẽ chi tạm ứng cổ tức khoảng hơn 2,200 tỷ đồng. Thời gian thực hiện chi trả cổ tức vào ngày 23/01/2018.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017 Sabeco đạt gần 23.700 tỷ đồng doanh thu, tăng 2.000 tỷ đồng so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế thu về 3.718 tỷ đồng, nâng tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 30/9/2017 lên trên 7.265 tỷ đồng.

Ngoài ra, trên báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017 của công ty còn thể hiện, tính đến 30/9/2017 Sabeco còn gần 1.120 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và hơn 6 tỷ trong các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

 

VAFI tiếp tục phản đối Sabeco tạm nộp ngân sách 2.495 tỷ đồng

VAFI cảnh báo nếu HĐQT Sabeco vẫn cố tình thực hiện lệnh của Bộ Công Thương, là tạm nộp 2.495 tỷ vào ngân sách Nhà nước thì những thành viên HĐQT biểu quyết vấn đề này và lãnh đạo Bộ Công Thương liên quan đến vấn đề sẽ gặp rắc rối.

 

Sabeco sắp miễn nhiệm ghế chủ tịch HĐQT thay bằng người của ThaiBev

Sabeco sắp miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT đối với ông Võ Thanh Hà Chủ tịch người Việt, bổ sung 3 thành viên HĐQT người nước ngoài.

 

Dẫn Luật KTNN 2015, Bộ Tài chính yêu cầu Sabeco khẩn trương nộp 2.500 tỷ vào ngân sách

Bộ Tài chính khẳng định, theo Luật Kiểm toán Nhà nước (KTNN) 2015, báo cáo kiểm toán của KTNN bắt buộc phải thực hiện đối với đơn vị được kiểm toán. Do đó, Bộ Tài chính yêu cầu Sabeco khẩn trương nộp 2.500 tỷ tiền truy thu cổ tức vào ngân sách nhà nước.Tin khác