Bắt giữ giám đốc Trần Thanh Dân công ty TNHH Cát Vàng