Bothwell, Lanarkshire

    Joanna Baillie là ai?

    Joanna Baillie là ai?

    09:28 11-09-2018 | 0

    Joanna Baillie là ai? Bà là một nhà thơ và nhà soạn kịch người Scotland. Hôm nay Google đã tạo một Doodle ấn tượng để tưởng nhớ 256 năm ngày sinh của bà.