Cần Thơ đề nghị xây tượng đài 201 tỉ

    Cần Thơ đề nghị xây tượng đài 201 tỉ

    Cần Thơ đề nghị xây tượng đài 201 tỉ

    13:00 02-11-2015 | 0

    Cần Thơ đề nghị xây tượng đài 201 tỉ bằng ngân sách Trung ương. Tượng đài Thanh niên xung phong Tây Nam bộ sẽ xây ở khu đất rộng khoảng 3,5 ha. Cần Thơ đề nghị xây tượng đài 201...