chuyeern giới từ nam sang nữ

    Video phẫu thuật chuyển giới từ nam sang nữ

    Video phẫu thuật chuyển giới từ nam sang nữ

    10:25 13-01-2018 | 0

    Đây là video mô phỏng cuộc phẫu thuật chuyển giới từ nam sang nữ. Bác sĩ sẽ tác động vào bộ phận sinh dục của bệnh nhân, sau đó chuyển đổi, mô phỏng thành bộ phận sinh dục nữ.