iphone x phát nổ

    iPhone X phát nổ khi cập nhật iOS

    iPhone X phát nổ khi cập nhật iOS

    10:59 15-11-2018 | 0

    Theo chủ nhân của máy, trước khi chiếc iPhone X phát nổ đã xuất hiện những dấu hiệu bất thường dù thiết bị đang trong quá trình nâng cấp hệ điều hành.