lương hưu khủng

    Ai đang sở hữu mức lương hưu khủng 101 triệu/tháng?

    Ai đang sở hữu mức lương hưu khủng 101 triệu/tháng?

    14:44 26-12-2017 | 0

    Trong số 2,4 triệu người đang hưởng lương hưu hàng tháng, có 24 người được hưởng mức lương từ 30 triệu đến hơn 100 triệu đồng/tháng. Mức lương hưu cao nhất Việt Nam thuộc về một người đàn ông ở TP HCM nghỉ hưu từ năm 2015.