máy bay tuần thám

    Casa-212, 'mắt thần' trên biển của Việt Nam

    Casa-212, 'mắt thần' trên biển của Việt Nam

    15:58 13-01-2018 | 0

    Casa-212 được ví như "mắt thần" trên biển của Việt Nam. Với những thiết bị điện tử hiện đại, loại máy bay này có thể thu thập mọi dữ liệu thông tin cần thiết trong một vùng rộng lớn, ngoài ra khi cần thiết chúng cũng có thể vũ trang để trở thành một máy bay cường kích hạng nhẹ.