Tạo đà cho doanh nghiệp tư nhân

    Doanh nghiệp tư nhân 'không thể lớn' hay 'không muốn lớn'?

    Doanh nghiệp tư nhân 'không thể lớn' hay 'không muốn lớn'?

    15:10 22-11-2018 | 0

    Bà Trần Uyên Phương - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát cho rằng, doanh nghiệp của gia đình bà đã phải mất 5-7 năm kìm hãm tăng trưởng, để tăng cường năng lực quản trị, thì mới có thể đi lên vị trí cao hơn.