“Con trai của Keumjeong, BTS Jimin, chúc mừng con kỷ niệm 6 năm biểu diễn. Chúng ta yêu con Jimin! Ủy ban nhân dân Keumjeong.”