Vi phạm đặc biệt nghiệm trọng: Ốm nặng, qua đời vẫn bị kỷ luật

13:00 09/04/2018

Văn bản số 04-HD/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm cho thấy cương quyết của Đảng khi xử lý vi phạm của cán bộ nhất là vi phạm đặc biệt nghiêm trọng.

vi-pham-dac-biet-nghiem-trong-om-nang-qua-doi-van-bi-ky-luat
Văn bản số 04-HD/UBKTTW hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng vừa ký ban hành văn bản số 04-HD/UBKTTW hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Theo đó Khoản 2, Điều 1 trong hướng dẫn quy định: “Đảng viên sau khi chuyển công tác, nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện vi phạm vẫn phải xem xét, kết luận; nếu vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì phải thi hành kỷ luật theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước và những nội dung nêu trong Quy định này”.

Khi đang xem xét, xử lý đảng viên vi phạm mà tổ chức đảng nơi đảng viên vi phạm đang sinh hoạt bị giải thể, sáp nhập, chia tách hoặc kết thúc hoạt động thì tổ chức đảng có thẩm quyền vẫn tiếp tục xem xét, xử lý hoặc báo cáo tổ chức đảng cấp trên trực tiếp của tổ chức đảng đó xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên theo quy định.

Đặc biệt, văn bản hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương quy định rõ đảng viên vi phạm ở bất cứ thời điểm nào đều phải được tổ chức đảng có thẩm quyền kiểm tra, làm rõ, kết luận và biểu quyết hình thức kỷ luật cụ thể.

Sau đó căn cứ vào kết quả biểu quyết và đối chiếu với quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật để quyết định thi hành hoặc không thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm.

Ví dụ: Đảng viên A có vi phạm cách thời điểm xem xét kỷ luật là trên 10 năm. Tổ chức đảng có thẩm quyền sau khi xem xét nội dung, tính chất, mức độ vi phạm, biểu quyết quyết định kỷ luật với kết quả là cảnh cáo. Đối chiếu với quy định về thời hiệu kỷ luật thì tại thời điểm quyết định kỷ luật đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật nên đảng viên đó không bị thi hành kỷ luật về Đảng.

Trường hợp kết quả biểu quyết ở hình thức khai trừ, đối chiếu với quy định về thời hiệu, đảng viên đó bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ.

Điểm b, Khoản 1, Điều 3: “Thời hiệu xử lý kỷ luật được tính từ thời điểm có hành vi vi phạm. Nếu trong thời hạn xử lý kỷ luật được quy định tại Điểm a Khoản này, đảng viên có hành vi vi phạm mới thì thời hiệu xử lý kỷ luật đối với vi phạm cũ được tính lại kể từ thời điểm thực hiện hành vi vi phạm mới”.

Thời hiệu xử lý kỷ luật được tính từ thời điểm có hành vi vi phạm đến thời điểm tổ chức đảng có thẩm quyền ra quyết định kiểm tra, xem xét kỷ luật đảng viên; trường hợp vi phạm xảy ra liên tục kéo dài thì thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm.

Đáng chú ý trong văn bản hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương quy định các trường hợp chưa xem xét, xử lý kỷ luật và không xử lý kỷ luật. Theo Khoản 1, Điều 5 quy định: “Đảng viên vi phạm đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức, bị ốm nặng đang điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền theo quy định của pháp luật (từ cấp huyện trở lên) xác nhận thì chưa xem xét, xử lý kỷ luật”.

“Bệnh hiểm nghèo” là bệnh nguy hiểm đến tính mạng của người bị mắc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Thời gian chưa xem xét, xử lý kỷ luật nêu trên không tính vào thời hiệu xử lý kỷ luật về Đảng.

Ngoài ra theo Khoản 2, Điều 5 quy định:“Đảng viên vi phạm đã qua đời, tổ chức đảng xem xét, kết luận, không xử lý kỷ luật, trừ trường hợp đảng viên đó vi phạm kỷ luật đặc biệt nghiêm trọng”.

Đảng viên qua đời, sau đó mới phát hiện có vi phạm thì không tiến hành kiểm tra. Khi đang kiểm tra hoặc xem xét, xử lý kỷ luật mà đảng viên vi phạm qua đời thì chỉ kết luận, không thi hành kỷ luật. Trường hợp đảng viên vi phạm đặc biệt nghiêm trọng qua đời thì vẫn kiểm tra, kết luận và xử lý kỷ luật.

tang-thue-xang-dau-kich-khung-tui-tien-nguoi-dan-dau-phai-noi-com-thach-sanh
PGS.TS Bùi Thị An

Đồng tình với quan điểm trong văn bản hướng dẫn xử lý đảng viên vi phạm được Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành, trao đổi với phóng PGS.TS Bùi Thị An – Đại biểu Quốc hội Khóa III cho biết: “Hướng dẫn Ủy ban Kiểm tra Trung ương một lần nữa thể hiện quan điểm của Trung ương trong vấn đề xử lý cán bộ là “không có vùng cấm”. Kể cả cán bộ đã về hưu, đã chuyển công tác, thậm chí qua đời nếu vi phạm vẫn phải kiểm tra, vẫn phải kết luận và công bố”.

PGS Bùi Thị An nhấn mạnh, vấn đề kiểm tra, kết luận vi phạm của đảng viên trong mọi trường hợp nhằm thể hiện sự minh bạch trong công tác quản lý cán bộ. “Nếu có công chúng ta khen thưởng, sai phạm bị xử lý. Không phải vì có công, vì đóng góp lớn mà bỏ qua sai phạm”, PGS Bùi Thị An nói.

Điển hình như việc xử lý vi phạm của ông Đinh La Thăng thời làm lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia. Ở thời điểm xử lý vi phạm ông Thăng đang là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM. Đúng với tinh thần của Trung ương Đảng trong xử lý cán bộ, dù ông Thăng có nhiều đóng góp với ngành giao thông nhưng không vì thế mà những vi phạm không bị xem xét xử lý.

Trong vấn đề xử lý sai phạm của đảng viên bà Bùi Thị An nhấn mạnh vấn đề công khai thông tin. Xử lý cán bộ nhưng phải công khai, công khai để người dân biết để người dân tin tưởng vào đảng, tin tưởng vào pháp luật bởi lâu nay đâu đó có những thông tin cho rằng luật chỉ dành cho dân, không dành cho cán bộ.

“Càng minh bạch thông tin xử lý sai phạm của đảng viên càng tăng uy tín của các tổ chức đảng. Nếu xử lý kỷ luật không công bố không khác gì không xử lý, không khác gì như xử lý nội bộ chỉ số ít đảng viên trong tổ chức đảng được biết. Như vậy không có sức răn đe, giáo dục các đảng viên khác”, bà An cho biết.

 

Bà Phan Thị Mỹ Thanh từng khiếu nại kết quả kết luận Ủy ban Kiểm tra Trung Ương

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét kỷ luật bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai.

 

Kết luận kỳ họp 23 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngày 15/3: Bí thư tỉnh Đồng Nai phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc

Trong hai ngày 12 và 13 tháng 3 năm 2018, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 23. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố kết luận vụ ông Lê Phước Hoài Bảo

Chiều nay 29/12, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã vào Tỉnh ủy Quảng Nam để công bố các kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh, ông Lê Phước Thanh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Lê Phước Hoài Bảo, Giám đốc sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Quảng Nam...Tin khác