Video: Lễ thượng cờ rủ cố Tổng Bí thư Đỗ Mười ở Quảng trường Ba Đình

Theo Công Minh - Nhất Nam / Sức Khỏe Cộng Đồng 08:09 06/10/2018

Sáng 6/10, cờ rủ được kéo lên tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội) với dải băng đen buộc ngang bắt đầu hai ngày Quốc tang cố Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Sáng 6/10, đội nghi lễ tại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức nghi lễ thượng cờ rủ trên quảng trường Ba Đình với sự chứng kiến của đông đảo người dân thủ đô.Tin khác