Khẩn trương sửa đổi, bổ sung chi tiết phương pháp định giá đất trước 31/7

Khẩn trương sửa đổi, bổ sung chi tiết phương pháp định giá đất trước 31/7

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng TN&MT khẩn trương hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36 về quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất trước ngày 31/7/2023.