Cần tạo hành lang pháp lý cho giáo dục đại học

19:06 13/03/2018

Sáng nay (13/3), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

can-tao-hanh-lang-phap-ly-cho-giao-duc-dai-hoc
Ảnh minh họa

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị việc sửa Luật phải tạo hành lang pháp lý cho giáo dục đại học phát triển.

Dự thảo Luật Giáo dục đại học sửa đổi 39 điều và bổ sung 2 điều. Có 15 vấn đề lớn cần sửa đổi, trong đó có các vấn đề về: Mô hình, cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học; Quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học; Phân tầng, xếp hạng đại học; Điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục đại học; Tự chủ và trách nhiệm giải trình về chất lượng đào tạo trong các cơ sở giáo dục đại học…

Về nội dung tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng đẩy mạnh tự chủ là cần thiết và phù hợp với xu thế chung của giáo dục đại học. Tuy nhiên, đi đôi với mở rộng tự chủ cần quy định rõ trách nhiệm giải trình và đổi mới quản trị cơ sở giáo dục đại học, đặc biệt là vai trò, năng lực của Hội đồng trường. Do đó, dự thảo cần quy định rõ điều kiện để cơ sở giáo dục đại học được tự chủ, đồng thời làm rõ trách nhiệm giải trình trên nguyên tắc minh bạch, khách quan và trung thực cũng như quy định rõ về cơ chế kiểm định chất lượng trong việc thực hiện tự chủ đại học.

Chiều nay, thảo luận về dự thảo Luật Cạnh tranh sửa đổi, các ý kiến cơ bản nhất trí mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật quy định nội dung bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, đồng thời thống nhất về trách nhiệm quản lý Nhà nước theo hướng Cơ quan cạnh tranh quốc gia trực thuộc Bộ Công Thương, trong đó quy định rõ chức năng nhiệm vụ và định danh rõ là Ủy ban cạnh tranh Quốc gia.

Tuy nhiên, các đại biểu cũng cho rằng cần rà soát thêm các thành viên của Ủy ban này trên cơ sở sáp nhập 3 cơ quan để không làm tăng đầu mối, không tăng biên chế. Bên cạnh đó, cần rà soát các quy định có thể dẫn đến các hành vi độc quyền cũng như có quy định cụ thể hơn để xử lý các độc quyền này.

Liên quan đến các hành vi bị cấm, các ý kiến cho rằng cần liệt kê cụ thể tránh quy định chung chung dễ đến lạm dụng để hạn chế quyền kinh doanh.

Cấp chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục tiêu chuẩn 18 trường đại học.

 

Giáo viên quỳ để xin lỗi phụ huynh: Bức tranh phản cảm trong giáo dục

Theo PGS.TS Trần Xuân Nhĩ việc cô giáo bắt học sinh quỳ là sai nhưng việc phụ huynh bắt cô giáo phải quỳ lại càng sai. Cái sai này nối tiếp cái sai kia tạo ra bức tranh phản cảm trong ngành giáo dục.

 

Đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Giáo dục công dân

Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Giáo dục công dân để học sinh và giáo viên ôn tập thật tốt chuẩn bị cho kì thi THPT sắp tới. Dưới đây là đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Giáo dục công dân.Tin khác