Năm 2019 Hà Nội sẽ có 8.227 công chức, 123.765 viên chức

Theo Hoàng Linh / Sức Khỏe Cộng Đồng 20:00 05/12/2018

HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch sử dụng biên chế hành chính và sự nghiệp năm 2019. Theo đó công chức là 8.227 biên chế, viên chức 123.765 biên chế.

nam-2019-ha-noi-se-co-8227-cong-chuc-123765-vien-chuc
Năm 2019 Hà Nội sẽ có 8.227 công chức, 123.765 viên chức. Ảnh minh họa

Tại Kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng thay mặt UBND TP Hà Nội trình gửi Kỳ họp về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp TP Hà Nội năm 2019 và được 100% các đại biểu dự họp thông qua vào sáng nay, 5/12.

Cụ thể biên chế công chức là 8.227 biên chế (trong đó dự phòng: 17 biên chế), giảm 664 biên chế so với năm 2018. Số lượng viên chức toàn thành phố là 123.765 biên chế (dự phòng: 36; giảm 3.692 so với năm 2018).

Số giao đúng theo biên chế của Bộ Nội vụ năm 2019 và giảm trừ biên chế của Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công thương do đã bàn giao về Bộ Công thương. Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68 là 1.437 chỉ tiêu, tăng 79 chỉ tiêu so với năm 2018. UBND TP Hà Nội cho rằng điều này là do điều chuyển 170 chỉ tiêu định mức lực lượng giao thông, giảm 8 chỉ tiêu từ cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng giải thể, giảm 83 chỉ tiêu từ Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công thương.

Lao động hợp đồng theo định mức là 242 chỉ tiêu. Về biên chế sự nghiệp có 143.969 biên chế, trong đó biên chế viên chức là 123.765 biên chế, dự phòng 36 biên chế, giảm 3.692 biên chế so với năm 2018. Lao động hợp đồng theo Nghị định 68 là 11.274 chỉ tiêu, giảm 294 chỉ tiêu so với năm 2018. Lao động hợp đồng theo định mức là 8.930 chỉ tiêu, tinh giản 391 chỉ tiêu nhân viên nuôi dưỡng tương ứng theo số giảm học sinh khối mầm non năm 2019.

Giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng biên chế năm 2019 được UBND TP Hà Nội cho biết là tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; tập trung các giải pháp chuyển đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ tài chính; xây dựng cơ chế, định mức khoán chi thường xuyên, thực hiện thí điểm chi thu nhập bình quân tăng thêm không quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; nâng cao hiệu quả của đề án vị trí việc làm được phê duyệt.

 

Bà Phan Thị Mỹ Thanh có được bổ nhiệm làm lãnh đạo ở UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai

Theo Luật sư Trần Quốc Thuận - Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nếu bà Thanh sang làm việc vị trí nhân viên bình thường thì không sao nhưng bổ nhiệm làm lãnh đạo là không được.

 

Nhân sự mới tại Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện KSND tối cao và một số địa phương

Các quyết định bổ nhiệm nhân sự mới tại Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện KSND tối cao và một số địa phương Vĩnh Phúc, Đồng Tháp, Quảng NinhTin khác