Thứ bảy, 27/08/2022, 14:36 PM
  • Click để copy

Đại hội Đại biểu toàn quốc Tổng hội Xây dựng Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2022-2027

Sáng 27/8, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, Thủ đô Hà Nội, Tổng hội Xây dựng Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Tổng hội Xây dựng Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2022-2027.

Tham dự Đại hội có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh, TS Phạm Quang Thao - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ. Đại hội cũng có sự tham dự của ông Nguyễn Hồng Quân – Nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng, nguyên Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam (THXDVN), cùng lãnh đạo UBND Thành phố Hà Nội, đại diện lãnh đạo các Hội, Hiệp hội.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc Tổng hội Xây dựng Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2022-2027

Toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc Tổng hội Xây dựng Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội đại biểu toàn quốc Tổng hội Xây dựng Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2022-2027 có sự tham gia của lãnh đạo Tổng Hội cùng các đại biểu đại diện cho các Ban, Trung tâm, Viện trực thuộc Tổng hội, các Hội chuyên ngành, các hội viên tập thể là các Viện, trường Đại học và các Hội xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên địa bàn cả nước.

Sau 40 năm hình thành và phát triển, Tổng hội Xây dựng Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh là nơi tập hợp, tạo điều kiện để hội viên đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp phát triển chung của ngành xây dựng.

Đặc biệt, Tổng hội Xây dựng Việt Nam đầu mối huy động chuyên gia để tiếp nhận, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tư vấn phản biện và giám định xã hội các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, các đề tài, dự án lớn liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều chuyên ngành kỹ thuật của đất nước.

Đại biểu tham dự đại hội thực hiện nghi thức chào cờ

Đại biểu tham dự đại hội thực hiện nghi thức chào cờ

Nhiệm kỳ VIII (2017-2022), Tổng hội Xây dựng Việt Nam với đông đảo Hội viên là các chuyên gia đầu ngành, các nhà khoa học, các đơn vị khoa học công nghệ, các doanh nghiệp ngành xây dựng đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ tư vấn phản biện và giám định xã hội, nghiên cứu khoa học, truyền thông phổ biến kiến thức trong lĩnh vực xây dựng, hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong nghị quyết của Đại hội VIII. 

Kết quả hoạt động của Tổng Hội trong nhiệm kỳ vừa qua đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội nói chung và ngành xây dựng nói riêng.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ VIII (2016-2022), Tổng hội Xây dựng Việt Nam tổ chức Đại biểu toàn quốc Tổng hội Xây dựng Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2022-2027 với tinh thần đánh giá toàn diện, sâu sắc những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua cùng những vấn đề cần khắc phục để hướng đến mục tiêu cao hơn trong giai đoạn tới.

TS Đặng Việt Dũng phát biểu khai mạc đại hội

TS Đặng Việt Dũng phát biểu khai mạc đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, TS Đặng Việt Dũng – Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam cho biết, trong không khí vui mừng, phấn khởi trước dấu mốc quan trọng đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Tổng hội Xây dựng Việt Nam chính thức khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

“Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội và Ban Chấp hành Trung ương Tổng hội Xây dựng Việt Nam khóa VIII, tôi nhiệt liệt chào mừng 250 đại biểu, đại diện cho hơn 1  vạn hội viên trong cả nước về dự Đại hội. Các anh chị là những hội viên ưu tú đại diện tiêu biểu cho trí tuệ, lòng say mê khoa học, tinh thần tự nguyện, đức hy sinh, khát vọng cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của 13 hội chuyên ngành, 32 hội địa phương và các đơn vị ban chuyên môn thuộc Tổng Hội” – TS Đặng Việt Dũng nói.

Đại hội IX của Tổng hội Xây dựng Việt Nam diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen, nhiều vấn đề chiến lược, mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng mà Đại hội XIII của Đảng đặt ra cần phải giải quyết, thách thức mang tính toàn cầu về biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và những tiến bộ nhanh chóng của khoa học công nghệ đang tác động, ảnh hưởng mạnh mẽ tới đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, đòi hỏi mỗi hội viên của Tổng hội tùy theo khả năng, sức lực mà ghé vai gánh vác.

Đại hội của Tổng hội cũng diễn ra với thực tế hoạt động công tác hội gặp nhiều khó khăn, trên cả ba phương diện: Phương thức tổ chức hoạt động hội, nhân sự và tài chính của hội. Công tác vận động trí thức, tập hợp quần chúng chưa hiệu quả. Công tác quản lý hội viên chậm được cải thiện, nhất là thông tin hội viên. Một số hội viên kể cả UVBCH ít tham gia sinh hoạt và đóng góp cho Tổng Hội. Hụt hẫng lực lượng kế cận.

Đại hội IX của Tổng hội Xây dựng Việt Nam diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen

Đại hội IX của Tổng hội Xây dựng Việt Nam diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen

Mối quan hệ, hợp tác giữa các đơn vị là thành viên của Tổng Hội còn lỏng lẻo, chưa tạo nên sức mạnh. Những hoạt động chuyên môn như tư vấn phản biện và giám định xã hội, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo và phổ biến kiến thức nghề nghiệp, hợp tác quốc tế mặc dầu đã đạt được những thành tựu nhất định nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, khả năng và chưa phát huy hiệu quả năng lực của hội viên.

Trong bối cảnh đó, Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá khách quan toàn diện các kết quả đạt được, các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; rút ra những bài học kinh nghiệm thật sự sâu sắc qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Trung ương Tổng hội Xây dựng Việt Nam; tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận để xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027; thông qua Điều lệ Tổng hội (sửa đổi, bổ sung); bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Tổng Hội khoá IX thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, trí tuệ, đủ năng lực, sức khỏe để lãnh đạo hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng của Tổng hội trong thời gian tới.

TS Đặng Việt Dũng nhấn mạnh: “Với phương châm “Dân chủ - Đoàn kết - Sáng tạo”, Đại hội lần thứ IX Tổng hội Xây dựng Việt Nam thể hiện bản lĩnh, ý chí và quyết tâm xây dựng Tổng Hội, các Hội thành viên  trở thành tổ chức xã hội – nghề nghiệp vững mạnh ở Trung ương và các tỉnh, thành phố, trở thành địa chỉ tham vấn, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ đáng tin cậy, góp phần quyết định đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá khách quan toàn diện các kết quả đạt được, các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá khách quan toàn diện các kết quả đạt được, các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

Trước đó Đại hội lần thứ IX của Tổng hội đã họp phiên nội bố tiến hàng chiều ngày 26/8. Tại phiên họp nội bộ các đại biểu  nghe Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ VIII (2017-2022) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IX (2022-2027); Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành nhiệm kỳ VIII; Báo cáo công tác kiểm tra nhiệm kỳ VIII; Báo cáo tài chính nhiệm kỳ VIII; Báo cáo Điều lệ sửa đổi.

Cùng với đó Đại hội kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành, báo cáo Ban Kiểm tra, báo cáo tài chính, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hiệp hội, Đề án nhân sự và dự kiến danh sách nhân sự và bầu các đồng chí đủ tầm, tâm huyết, trí tuệ, dành thời gian cho Hiệp hội... để có nhiệm kỳ hoạt động thiết thực, hiệu quả hơn.

Đại hội 100% hội viên tham gia biểu quyết tán thành và thống nhất bầu ra Ban Chấp hành Tổng hội Xây dựng Việt Nam khóa IX nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 102 đồng chí

Đại hội 100% hội viên tham gia biểu quyết tán thành và thống nhất bầu ra Ban Chấp hành Tổng hội Xây dựng Việt Nam khóa IX nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 102 đồng chí

Ban chấp hành Tổng hội Xây dựng khóa IX nhiệm kì 2022-2027

Ban chấp hành Tổng hội Xây dựng khóa IX nhiệm kì 2022-2027

Tại Đại hội 100% hội viên tham gia biểu quyết tán thành và thống nhất bầu ra Ban Chấp hành Tổng hội Xây dựng Việt Nam khóa IX nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 102 đồng chí. Trong đó Đoàn Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam có 11 đồng chí gồm: TS Đặng Việt Dũng, GS.TSKH Nguyễn Văn Liên, KS Tống Văn Nga, TS Hoàng Văn Thắng, Ths Phạm Khắc Thưởng, KS Đỗ Xuân Anh, Ths Trần Quốc Bảo, TS Lê Văn Cư, KS Đặng Lê Dũng, TS Phạm Văn Khánh và Ths Lê Tùng Lâm.

Đại hội cũng bầu ra Chủ tịch và các Phó chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam Khóa IX nhiệm kỳ 2022-2027. Cụ thể, Đại hội đã bầu TS Đặng Việt Dũng giữ chức Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam; 3 Phó chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam Khó IX gồm: GS.TSKH Nguyễn Văn Liên, KS Tống Văn Nga, TS Hoàng Văn Thắng. Đại hội bầu Ths Phạm Khắc Thưởng giữ chức vụ Tổng thư ký Tổng hội Xây dựng Việt Nam khóa IX. Đại hội cũng nhất trí 100% bầu TS Lê Văn Cư giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra THXDVN.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh chúc mừng thành công Đại hội lần thứ IX của Tổng hội Xây dựng Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh chúc mừng thành công Đại hội lần thứ IX của Tổng hội Xây dựng Việt Nam

Thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh chúc mừng thành công Đại hội lần thứ IX của Tổng hội Xây dựng Việt Nam. Trải qua 40 năm hình thành và phát triển, trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn về tài chính và nhân lực nhưng với lòng yêu nghề đội ngũ tri thức khoa học kỹ thuật doanh nhân thuộc tổng hội vẫn không ngừng lớn mạnh, trưởng thành và có những đóng góp quan trọng, xứng đáng vào công cuộc tái thiết đất nước.

Tổng hội Xây dựng Việt Nam luôn lao động sáng tạo đóng góp nhiều ý kiến quan trọng trong công tác xây dựng văn bản kĩ thuật cho nhiều thế hệ ngành xây dựng. Tổng hội Xây dựng Việt Nam đã thực hiện tốt chức chức năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội về xây dựng, triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực xây dựng vào đời sống sản xuất và sản xuất. Tổng hội Xây dựng Việt Nam đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động phát huy vai trò của đội ngũ tri thức khoa học công nghệ, xây dựng Tổng hội Xây dựng Việt Nam trở thành tổ chức hội vững mạnh là ngôi nhà chung với người xây dựng cả nước là cầu nối quan trọng các hội viên với các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp giữa cơ sở đào tạo trung ương với địa phương.

Theo Thứ trưởng Bùi Hồng Minh, với đội ngũ chuyên gia có uy tín trong ngành xây dựng, nhiệt tình và tâm huyết, Tổng hội đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho các công trình trọng điểm quốc gia, các dự thảo luật, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước. Thành viên Tổng hội cũng đã triển khai nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, giải quyết các vấn đề có tầm vĩ mô thuộc các chương trình trọng điểm quốc gia phục vụ cho công tác đánh giá thực trạng xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng cơ sở khoa học phục vụ công tác xây dựng văn bản chính sách ngành xây dựng.

TS Phạm Quang Thao - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đánh giá cao những đóng góp của Tổng hội Xây dựng Việt Nam thời gian qua

TS Phạm Quang Thao - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đánh giá cao những đóng góp của Tổng hội Xây dựng Việt Nam thời gian qua

Chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX nhiệm kỳ 2022-2027 của Tổng hội Xây dựng Việt Nam, TS Phạm Quang Thao - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đánh giá: Trong 40 năm hình thành và phát triển, Tổng Hội Xây dựng Việt Nam đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng đất nước, các hoạt động của Tổng Hội ngày càng đa dạng, phong phú, chuyên nghiệp, bài bản và phù hợp với thực tiễn đặc biệt là trong hoạt động tư vấn và phản biện xã hội.

Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội KHKTVN khẳng định, Tổng Hội Xây dựng Việt Nam đã thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, Điều lệ Hội, có nhiều đóng góp quan trọng vào những thành tựu chung trong lĩnh vực công tác xây dựng trên cả nước. Tổng hội xây dựng Việt Nam luôn tiên phong trong công tác tư vấn phản biện và phát hiện vấn đề đang được xã hội quan tâm như ùn tắc giao thông, ngập lụt, thị trường bất động sản, nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trong các khu công nghiệp,...

Empty
Liên hiệp các hội KHKTVN tặng bằng khen, bức trướng cho Tổng hội Xây dựng Việt Nam

Liên hiệp các hội KHKTVN tặng bằng khen, bức trướng cho Tổng hội Xây dựng Việt Nam

Theo TS Phạm Quang Thao với đội ngũ chuyên gia có nhiều kinh nghiệm, các cán bộ của Tổng Hội còn tham gia chủ trì nghiên cứu, tham gia xây dựng văn bản pháp luật; tư vấn, phản biện các nhiệm vụ, đồ án và đề án nâng cấp đô thị; tham gia công tác đào tạo trong lĩnh vực xây dựng và phát triển đô thị.

"Với 40  năm hình thành và phát triển, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam rất tự hào có một tổ chức xã hội nghề nghiệp như Tổng hội xây dựng Việt Nam. Chính nhờ sự nỗ lực của Tổng  Hội, nên trong nhiều năm qua Tổng hội xây dựng Việt Nam đã liên tục nhận được Bằng khen và Cờ thi đua của Liên hiệp hội và là một tập thể vững mạnh, đoàn kết trong mái nhà chung của đội ngũ trí thức Việt Nam", TS Phạm Quang Thao nói.

Nhân dịp này Liên hiệp các hội KHKTVN cũng trao tặng kỉ niệm chương Vì sự nghiệp khoa học kỹ thuật các cá nhân của Tổng họi có đóng góp lớn trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học

Nhân dịp này Liên hiệp các hội KHKTVN cũng trao tặng kỉ niệm chương Vì sự nghiệp khoa học kỹ thuật các cá nhân của Tổng họi có đóng góp lớn trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học

Tổng hội Xây dựng Việt Nam tri ân các Ủy viên BCH khóa VIII không tham gia khóa IX.

Tổng hội Xây dựng Việt Nam tri ân các Ủy viên BCH khóa VIII không tham gia khóa IX.

Cũng tại Đại hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tặng bằng khen cho Tổng hội Xây dựng Việt Nam, tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân khác thuộc Tổng hội. Nhân dịp này Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cũng trao tặng kỉ niệm chương Vì sự nghiệp khoa học kỹ thuật cho các chuyên gia, nhà khoa học là thành viên của Tổng hội có nhiều đóng góp lớn thời gian qua. Cũng tại Đại hội, Tổng hội Xây dựng Việt Nam trao tặng quà tri ân cho các Ủy viên BCH khóa VIII không tham gia khóa IX.

Dự báo thời tiết 12/5: Hà Nội có mưa giông

Dự báo thời tiết 12/5: Hà Nội có mưa giông

12/05/2024 09:19

Dự báo thời tiết ngày 12/5/2024, mưa giông xuất hiện ở Hà Nội, TP.HCM và nhiều khu vực trên cả nước.

T&T Group trao tặng 5 tỷ đồng hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho người nghèo tỉnh Điện Biên

T&T Group trao tặng 5 tỷ đồng hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho người nghèo tỉnh Điện Biên

11/05/2024 17:10

Tập đoàn T&T Group đã trao ủng hộ tỉnh Điện Biên 5 tỷ đồng (tương ứng với 100 căn nhà), góp phần không nhỏ vào thành công chung của Đề án làm 5.000 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương cũng như từng bước hiện thực hóa mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát, không an toàn trên địa bàn tỉnh.

Người lao động được nghỉ 4 ngày liên tiếp dịp lễ Quốc khánh 2/9

Người lao động được nghỉ 4 ngày liên tiếp dịp lễ Quốc khánh 2/9

04/05/2024 20:49

Công chức, viên chức nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 kéo dài 4 ngày liên tiếp, từ thứ Bảy ngày 31/8 đến hết thứ Ba ngày 3/9 Dương lịch.

Ngành du lịch sôi động trong 5 ngày nghỉ lễ

Ngành du lịch sôi động trong 5 ngày nghỉ lễ

02/05/2024 15:05

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cả nước đã phục vụ khoảng 8 triệu lượt khách du lịch tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Hà Nội: Hàng quán 'xẻ thịt' kinh doanh ở gầm cầu Thăng Long, chính quyền xã bất lực?

Hà Nội: Hàng quán 'xẻ thịt' kinh doanh ở gầm cầu Thăng Long, chính quyền xã bất lực?

02/05/2024 06:34

Hàng loạt hàng quán, bãi trông giữ xe, bãi vật liệu xây dựng ngang nhiên “xẻ thịt” gầm cầu Thăng Long (gần trụ sở Công an xã Hải Bối) để kinh doanh trái phép, bấp chấp điều kiện về PCCC. Mặc dù Thủ tướng đã có những chỉ đạo quyết liệt trong công tác quản lý trật tự xây dựng và PCCC, song chính quyền xã Hải Bối (huyện Đông Anh, TP Hà Nội) lại bất lực khi cho rằng trách nhiệm thuộc đơn vị quản lý đường sắt.

Cả nước xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông trong ngày nghỉ lễ 30/4

Cả nước xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông trong ngày nghỉ lễ 30/4

01/05/2024 08:25

Trong ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.

Hà Tĩnh: Đông đảo du khách tới Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Hà Tĩnh: Đông đảo du khách tới Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

30/04/2024 15:04

Ngày 29/4, dù thời tiết nắng nóng nhưng vẫn có một lượng đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đến Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) để dâng hương và tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Rực sắc quốc kỳ chào mừng ngày 30/4 tại một khách sạn ở Hội An

Rực sắc quốc kỳ chào mừng ngày 30/4 tại một khách sạn ở Hội An

30/04/2024 14:26

Một khách sạn tại TP Hội An đã tổ chức treo 80 lá cờ Tổ quốc tại ban công của các phòng để chào mừng ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Gần 2 vạn lượt khách vào Lăng viếng Bác trong sáng 30/4

Gần 2 vạn lượt khách vào Lăng viếng Bác trong sáng 30/4

30/04/2024 14:23

Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), trong sáng 30/4, gần 2 vạn lượt đồng bào và khách quốc tế đã thành kính vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.