Thứ sáu, 25/10/2019, 18:13 PM
  • Click để copy

Xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố Di sản quốc gia

Điều cốt lõi của xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành "Thành phố di sản quốc gia", là người dân Huế có đời sống khá giả, chất lượng cuộc sống được nâng lên, văn hóa cao có như vậy mới giữ gìn di sản văn hóa cho cả nước, cho thế giới.

xay-dung-va-phat-trien-thua-thien-hue-tro-thanh-thanh-pho-di-san-quoc-gia
Toàn cảnh hội thảo.

Ngày 25/10, tại TP Huế, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức Hội thảo “Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Hội thảo nhằm có thêm cơ sở hoàn thiện Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa X). Từ đó, đề xuất Bộ Chính trị xem xét, ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian tới.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế nhấn mạnh, sau 10 năm thực hiện Kết luận 48 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020, tỉnh có những thay đổi, bức tranh toàn cảnh có nhiều khởi sắc…

Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn một số bất cập đó là: Tăng trưởng chưa có tính đột phá; nhất là chưa phát huy hiệu quả trong quản lý, khai thác các giá trị di sản.

Vì vậy, hội thảo lần này là sự mong mỏi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà; là dịp để các ban, bộ, ngành Trung ương và các chuyên gia, nhà khoa học có những nhận định rõ hơn về tình hình phát triển của tỉnh sau 10 năm thực hiện Kết luận 48-KL/TW của Bộ Chính trị. Từ đó, có những định hướng để giúp tỉnh phát triển trong giai đoạn mới.

xay-dung-va-phat-trien-thua-thien-hue-tro-thanh-thanh-pho-di-san-quoc-gia
Ông Phan Ngọc Thọ báo cáo tại hội thảo.

Báo cáo đề dẫn hội thảo, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sau 10 năm thực hiện Kết luận 48-KL/TW và 5 năm thực hiện Thông báo 175-TB/TW, Thừa Thiên Huế đã dần xác lập được vị trí là đô thị “Di sản, văn hoá, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường”. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp theo đúng Kết luận 48-KL/TW.

Công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch đạt nhiều kết quả tích cực, đô thị Huế được công nhận là “thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam”, “thành phố văn hóa ASEAN”, “thành phố bền vững môi trường ASEAN”, “thành phố Xanh quốc gia”.

Để tiếp tục phát huy vai trò, vị thế của một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch, giáo dục - đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ lớn của cả nước, tỉnh Thừa Thiên Huế đã xác định mục tiêu và định hướng phát triển trong giai đoạn tới là trở thành thành phố di sản quốc gia theo hướng văn hoá, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh dựa trên cơ sở khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (KTTĐMT); nhất là sự kết hợp hài hòa giữa di sản văn hóa, lịch sử đặc sắc, phong phú với cảnh quan tự nhiên và con người Huế.

xay-dung-va-phat-trien-thua-thien-hue-tro-thanh-thanh-pho-di-san-quoc-gia
Phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố Di sản quốc gia.

Phấn đấu, giai đoạn (2021 - 2025), tăng trưởng GRDP đạt 7,5-8,5%; thu ngân sách tăng 12-13%/năm; đến năm 2025, bình quân thu nhập người dân đạt 3.500 - 4.000 USD. Giai đoạn (2025 - 2030), tăng trưởng GRDP đạt 7- 8%; đến năm 2030, GRDP/người đạt 5.500 - 6.000 USD; tỉnh Thừa Thiên Huế được công nhận là thành phố Di sản quốc gia. Đến năm 2045, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố Di sản, thành phố Festival; Trung tâm du lịch, văn hóa và y tế chuyên sâu đặc sắc của châu Á.

Theo ông Thọ để thực hiện được mục tiêu, định hướng nêu trên, đây không chỉ là nhiệm vụ của riêng tỉnh Thừa Thiên Huế, mà còn của cả vùng KTTĐMT và của cả nước. Nhất là, rất cần có cơ chế, chính sách đặc thù và sự hỗ trợ từ Trung ương để tỉnh Thừa Thiên Huế giải quyết  tốt mối quan hệ biện chứng giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa; giữa bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản; giữa phát triển nhanh và phát triển bền vững cũng như phát huy sự năng động, thông minh, sáng tạo và tự lực, tự cường của người dân Huế.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về nhiều vấn đề như: những trụ cột phát triển của Thừa Thiên Huế trong thời gian tới, nội hàm của khái niệm thành phố di sản, mối quan hệ giữa bảo tồn di sản với phát triển kinh tế, vai trò của Thừa Thiên Huế trong liên kết phát triển vùng…

Kết luận hội thảo, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, nhấn mạnh, qua thảo luận, cũng đã làm rõ nhiều vấn đề về khái niệm "Thành phố di sản quốc gia", nhất là đã phân tích và chỉ ra được những lợi thế so sánh vùng, khu vực và quốc tế của Thừa Thiên Huế để phát triển và trở thành "Thành phố di sản quốc gia" trên nền tảng văn hóa của Huế.

xay-dung-va-phat-trien-thua-thien-hue-tro-thanh-thanh-pho-di-san-quoc-gia
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phát biểu.

Theo ông Bình, người Huế rất "thông minh, khéo léo và tỉ mẩn". Vì vậy, tỉnh Thừa Thiên Huế cần phải phát huy lợi thế của con người Huế để phát triển mạnh trong các lĩnh vực giáo dục, y tế; nông nghiệp công nghệ cao, sạch, phục vụ cho du lịch; khoa học công nghệ, công nghệ điện tử viễn thông; thành phố thông minh; công nghiệp sạch thân thiện với môi trường.

Điều cốt lõi của xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành "Thành phố di sản quốc gia", là người dân Huế có đời sống khá giả, chất lượng cuộc sống được nâng lên, văn hóa cao có như vậy mới giữ gìn di sản văn hóa cho cả nước, cho thế giới. Đây chính là hiện thực hóa quan điểm của Đảng về phát triển "Văn hóa vừa là nền tảng, vừa là động lực phát triển", Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh.