Thứ ba, 19/12/2023, 12:59 PM
  • Click để copy

Sửa Luật Thuế giá trị gia tăng: Sẽ điều chỉnh thuế suất đối với một số mặt hàng phân bón

Phát biểu tiếp thu, giải trình ý kiến về dự án Luật Thuế giá trị gia tăng tại phiên thảo luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 18/12, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, đối với phân bón, dự kiến cũng sẽ đưa vào và luật hóa các nội dung cũng như điều chỉnh thuế suất đối với một số mặt hàng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đề nghị bổ sung một số dự án luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 (Ảnh: Quochoi.vn)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đề nghị bổ sung một số dự án luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 (Ảnh: Quochoi.vn)

Sáng 18/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đề nghị bổ sung một số dự án luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024. Với 100% biểu quyết tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua đề nghị bổ sung một số dự án luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, gồm các dự án: Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi); Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); Luật Hóa chất (sửa đổi); Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi).

Báo cáo tổng hợp, rút gọn về đề nghị bổ sung vào Chương trình Xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 đối với 4 dự án luật này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, bên cạnh kết quả đạt được quá trình triển khai luật bộc lộ một số khó khăn, bất cập yêu cầu phải sửa đổi luật hiện hành.

Trong đó, về dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Bộ trưởng Lê Thành Long nêu rõ, Luật Thuế giá trị gia tăng được Quốc hội thông qua năm 2008 và có hiệu lực thi thành năm 2009. Để tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, hồ sơ đề nghị xây dựng luật với 5 nhóm chính sách: Hoàn thiện các quy định về đối tượng không chịu thuế VAT; Hoàn thiện quy định về cách tính thuế VAT; Hoàn thiện các quy định về thuế suất thuế VAT; Hoàn thiện các quy định về khấu trừ thuế VAT đầu vào; Hoàn thiện các quy định về hoàn thuế VAT.

Báo cáo về việc thẩm tra đề nghị bổ sung 4 dự án luật này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng tán thành với sự cần thiết sửa đổi 4 luật nêu trên để kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, khắc phục những hạn chế, bất cập đã được chỉ ra qua tổng kết thi hành các luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Liên quan đến xây dựng luật, pháp lệnh của năm 2024, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Lê Quang Mạnh cho biết, Tổng Thư ký Quốc hội đã có Thông báo số 2186 về nội dung này, trong đó đề nghị Chính phủ khẩn trương chỉ đạo nghiên cứu, rà soát để đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp để đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và năm 2024. Tuy nhiên, ngoài Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) đã được đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp chưa được chuẩn bị. Đây là nội dung rất quan trọng để bảo đảm đồng bộ với việc triển khai các quy định mới về thu nhập doanh nghiệp theo thuế tối thiểu toàn cầu. Do vậy, Chủ nhiệm Lê Quang Mạnh đề nghị Bộ Tài chính và Chính phủ khẩn trương hoàn thiện hai dự án luật này để đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, vấn đề về phân bón đã tồn tại từ lâu đến nay chưa được giải quyết triệt để về thuế suất, đối tượng chịu thuế (Ảnh: Quochoi.vn)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, vấn đề về phân bón đã tồn tại từ lâu đến nay chưa được giải quyết triệt để về thuế suất, đối tượng chịu thuế (Ảnh: Quochoi.vn)

Về vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng cho rằng, trình các dự án Luật phải tính toán tổng thể như các luật về thuế không phải chỉ có riêng thuế VAT. Khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về thuế tối thiểu toàn cầu đã yêu cầu phải rà soát tổng thể với pháp luật về ưu đãi đầu tư, các luật về thuế… nên cần phải chủ động để tính toán tổng thể thuế gồm các luật về các loại thuế và Luật Quản lý thuế. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan đẩy nhanh tiến độ, tránh tình trạng có gì làm nấy dẫn đến thiếu tính đồng bộ, thống nhất.

Cho ý kiến về Luật Thuế giá trị gia tăng, Chủ tịch Quốc hội băn khoăn về phạm vi quy định mặt hàng chịu thuế VAT nhất là đối với nông sản. Trước đây làm rất kỹ lưỡng đối với vấn đề nông sản dù rất phức tạp nhưng sau này phát sinh nhiều sai phạm tiêu cực liên quan đến hóa đơn VAT, cà phê, tôm, cá… thì vấn đề này lại không được tính toán đầu ra, đầu vào, mà lại loại trừ phạm vi rất lớn trong lĩnh vực này. Không thể vì gian lận ở một bộ phận mà hủy hết tất cả; nếu không sẽ không bảo đảm bản chất của thuế VAT; trường hợp có gian lận thì phải đấu tranh xử lý mạnh hơn nữa. Trong khi đó trong chính sách trong hồ sơ dự án luật cũng không đề cập đến vấn đề này.

Ngoài ra, về thuế VAT của thủy điện, nếu phân bổ thuế là không đúng bản chất. Thuế VAT đối với các dự án đầu tư, nhất là các dự án đầu tư mở rộng, hiện còn nhiều nội dung được cử tri nêu ra cần được rà soát để sửa đổi. Vấn đề về phân bón đã tồn tại từ lâu đến nay chưa được giải quyết triệt để vấn đề thuế suất, đối tượng chịu thuế. Quy định về thuế VAT nằm ở nhiều nghị định khác nhau nên cần rà soát luật hóa tối đa, tránh tình trạng “luật khung”, “luật ống”, nhất là đối với luật về thuế. Hoàn thuế VAT cũng là vấn đề cần được quan tâm.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, đối với phân bón, dự kiến cũng sẽ đưa vào và luật hóa các nội dung cũng như điều chỉnh thuế suất đối với một số mặt hàng. (Ảnh: Quochoi.vn)

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, đối với phân bón, dự kiến cũng sẽ đưa vào và luật hóa các nội dung cũng như điều chỉnh thuế suất đối với một số mặt hàng. (Ảnh: Quochoi.vn)

Phát biểu tiếp thu, giải trình ý kiến về dự án Luật Thuế giá trị gia tăng được nêu tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của dự án Luật điều chỉnh thuế suất và điều chỉnh mặt hàng từ không chịu thuế VAT sang chịu thuế VAT và ngược lại tăng hay giảm thuế suất… sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế. Và Bộ Tài chính chịu trách nhiệm chính đánh giá kỹ lưỡng vấn đề này. Hầu hết các nước đều dùng thuế VAT, tuy nhiên tên gọi có thể khác nhau, phạm vi các mặt hàng gọn hơn phạm vi các mặt hàng đánh thuế VAT ở Việt Nam.

Đối với các vấn đề cụ thể, VAT đối với các dự án đầu tư, Bộ trưởng cho biết, hiện dự kiến sẽ đưa vào dự thảo luật này. Đối với phân bón, dự kiến cũng sẽ đưa vào và luật hóa các nội dung cũng như điều chỉnh thuế suất đối với một số mặt hàng.

Thay mặt Bộ Tài chính và Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long ghi nhận và tiếp tục làm kỹ hơn nữa trong quá trình xây dựng dự án Luật này, đặc biệt là báo cáo đánh giá tác động, phân tích ưu điểm, hạn chế, điều chỉnh chính sách đối với các mặt hàng cụ thể.

Tiến độ trình Quốc hội 4 dự án luật

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất, đối với dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi), sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, thông qua tại Kỳ họp thứ 8 như Chính phủ đề nghị.

Đối với dự án Luật Hóa chất (sửa đổi), trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8, thông qua tại Kỳ họp thứ 9.

Đối với dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (sửa đổi), trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 8. Trong quá trình chuẩn bị, nếu Chính phủ chuẩn bị tốt, đưa ra thảo luận tại Kỳ họp thứ 7 được các đại biểu Quốc hội đồng thuận cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, phối hợp với Chính phủ trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7 theo quy trình tại 1 Kỳ họp.

Cháy lớn trên núi Cô Tiên ở Nha Trang

Cháy lớn trên núi Cô Tiên ở Nha Trang

11/01/2024 12:06

Vụ cháy trên núi Cô Tiên ở Nha Trang (Khánh Hòa) xảy ra vào khoảng 16h40 ngày 10/1. Đám cháy lan nhanh do gió mạnh và kéo dài hàng trăm mét trên đỉnh núi. Khu vực cháy chủ yếu là cỏ tranh, cỏ lau, cây bụi nhỏ và thực bì bị khô héo, cũng như đất trống.

Thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án năng lượng trọng điểm quốc gia

Thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án năng lượng trọng điểm quốc gia

10/01/2024 10:57

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 15/QĐ-BCT, ngày 3/1/2024 về việc thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.

Xử lý nghiêm vi phạm về buôn lậu, hàng giả, mất an toàn vệ sinh thực phẩm

Xử lý nghiêm vi phạm về buôn lậu, hàng giả, mất an toàn vệ sinh thực phẩm

08/01/2024 07:26

Bộ Y tế đã có văn bản chỉ đạo các Sở Y tế, các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả kém chất lượng.

Nhà báo Hà Văn Anh làm Tổng Biên tập tạp chí Điều dưỡng Việt Nam

Nhà báo Hà Văn Anh làm Tổng Biên tập tạp chí Điều dưỡng Việt Nam

05/01/2024 11:51

Ngày 5/1/2024, tại trụ sở Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam đã diễn ra Hội nghị công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ.

Đề phòng nguy cơ thiếu điện, Bộ Công Thương ban hành kế hoạch sản xuất điện mùa khô năm 2024

Đề phòng nguy cơ thiếu điện, Bộ Công Thương ban hành kế hoạch sản xuất điện mùa khô năm 2024

04/01/2024 07:58

Bộ Công Thương vừa phê duyệt Kế hoạch cung ứng điện các tháng cao điểm mùa khô năm 2024. Trong đó, Bộ Công Thương yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khẩn trương hoàn thiện công tác nghiệm thu theo quy định hiện hành để đưa vào vận hành thương mại của Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, đảm bảo độ sẵn sàng, vận hành tin cậy trong các tháng cao điểm mùa khô và cả năm 2024.

Hành trình mang Tết ấm áp đến với trẻ em vùng cao

Hành trình mang Tết ấm áp đến với trẻ em vùng cao

03/01/2024 14:00

Chùa Hưng Phúc với sự đồng hành của hãng Xe Du lịch Ngọc Nghi và các nhà hảo tâm mang theo chăn bông, áo ấm cùng các phần quà ý nghĩa vượt quãng đường gần 600km từ Tiên Du (Bắc Ninh) đến các điểm trường tại vùng cao Điện Biên để trao cho trẻ em nghèo với niềm mong mỏi các em sẽ có một mùa đông ấm áp, đón Tết đủ đầy.

Nhật Bản: Chưa có thông tin về thương vong của người Việt do động đất

Nhật Bản: Chưa có thông tin về thương vong của người Việt do động đất

03/01/2024 09:02

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, tính đến 21 giờ ngày 1/1 (giờ địa phương), Đại sứ quán chưa nhận được báo cáo nào về thương vong của người Việt do động đất.

Xây dựng chiến lược đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Xây dựng chiến lược đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

02/01/2024 08:46

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 225/NQ-CP Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới.

Bí thư Hà Nội yêu cầu xét xử hàng loạt vụ án tham nhũng, vi phạm các quy định trong quý I/2024

Bí thư Hà Nội yêu cầu xét xử hàng loạt vụ án tham nhũng, vi phạm các quy định trong quý I/2024

31/12/2023 08:56

Bí thư Hà Nội yêu cầu trong quý I/2024, phải kết thúc điều tra, giải quyết theo quy định pháp luật 40 vụ án, vụ việc; đưa ra xét xử sơ thẩm 35 vụ án tham nhũng.