Khoa Y - ĐH Quốc gia TP.HCM

    Điểm chuẩn Khoa Y - ĐH Quốc gia TP.HCM 2019

    Điểm chuẩn Khoa Y - ĐH Quốc gia TP.HCM 2019

    16:06 23-06-2019 | 0

    Ngày khi Khoa Y - ĐH Quốc gia TP.HCM công bố điểm chuẩn 2019 chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất. Dưới đây là điểm chuẩn Khoa Y - ĐH Quốc gia TP.HCM 2019, 2017, 2018.