Tiện ích

Kết quả xổ số

Giá vàng

Thời tiết

Phim chiếu rạp

Vé máy bay

Vé tàu

Thứ năm, 15/09/2022, 07:43 AM
  • Click để copy

Hà Nội: Sàng lọc, nâng cao chất lượng đảng viên để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Sáng 14-9, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào một số văn bản về công tác đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Quang cảnh hội nghị lấy ý kiến về một số văn bản về công tác đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Quang cảnh hội nghị lấy ý kiến về một số văn bản về công tác đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo; Bí thư các quận, huyện, thị ủy và các đảng bộ trực thuộc Thành ủy.

Khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý và kết nạp đảng viên

Báo cáo đề dẫn tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thanh Minh cho biết, xác định ý nghĩa và tầm quan trọng của đội ngũ đảng viên trong việc xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; là nhân tố quan trọng, quyết định đến sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước, phát triển Thủ đô, trong nhiều nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn quán triệt sâu sắc các quan điểm của Trung ương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng trực thuộc thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên.

Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, các cấp ủy Đảng trực thuộc đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn. Nhờ đó, chất lượng đội ngũ đảng viên đã có sự chuyển biến tích cực, số lượng, chất lượng đảng viên được nâng lên rõ rệt, nhất là về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị.

Tuy nhiên, công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở một số tổ chức Đảng chưa đáp ứng yêu cầu.

Nhiệm kỳ 2015-2020, toàn Đảng bộ thành phố kết nạp được 63.020 đảng viên (vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra), nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ thành phố đến thời điểm hiện nay là hơn 47 vạn đảng viên, chiếm trên 9% tổng số đảng viên trên cả nước.

Tuy nhiên, cơ cấu đảng viên chưa hợp lý, chất lượng không đồng đều, còn nhiều nơi chạy theo số lượng, chưa thực sự coi trọng chất lượng… Công tác rà soát, sàng lọc đảng viên không được thực hiện bài bản, thường xuyên; chưa kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng…

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Ban Tổ chức Thành ủy đã chủ động đề xuất và được Thường trực Thành ủy đồng ý triển khai nghiên cứu Đề tài khoa học “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Đảng bộ thành phố Hà Nội - Thực trạng, nhiệm vụ và giải pháp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”.

Đề tài đã được Hội đồng Khoa học thành phố nghiệm thu với kết quả xuất sắc. Ban Tổ chức Thành ủy cũng đã tổ chức hội thảo, xin ý kiến các nhà khoa học và 50 đảng bộ trực thuộc Thành ủy…

Tại hội nghị, Bí thư các quận, huyện, thị ủy và đại diện lãnh đạo các đảng bộ trực thuộc Thành ủy đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên; công tác rà soát, sàng lọc và đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ điều kiện; những khó khăn trong công tác quản lý đảng viên và phát triển đảng viên mới… Đồng thời, đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm khắc phục hạn chế, bất cập.

Tổng kết phần thảo luận, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho biết, 18 ý kiến phát biểu tại hội nghị đã nêu rõ những đặc thù về công tác quản lý đảng viên tại các cơ quan, đơn vị và những khó khăn khi triển khai trên thực tế. Ban Tổ chức Thành ủy xin trân trọng tiếp thu toàn bộ những ý kiến góp ý để hoàn thiện các văn bản trước khi trình Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy.

Sớm nghiên cứu triển khai “sổ tay đảng viên” điện tử

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, trên cơ sở các Nghị quyết của Trung ương và thành phố về rà soát, nâng cao chất lượng đảng viên, Ban Thường vụ Thành ủy đã giao Ban Tổ chức Thành ủy nghiên cứu Đề tài khoa học “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Đảng bộ thành phố Hà Nội - Thực trạng, nhiệm vụ và giải pháp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu và các ý kiến đóng góp của Hội đồng Khoa học thành phố, Ban Tổ chức Thành ủy đã hoàn thành 3 dự thảo văn bản gồm: Đề án nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên; Đề án rà soát, sàng lọc đảng viên, kịp thời đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng; Quy định một số vấn đề về công tác quản lý đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới.

Bảy hội nghị chuyên đề đã được Ban Tổ chức Thành ủy thực hiện để xin ý kiến rộng rãi từ chi bộ trực thuộc đến các đảng bộ cấp trên cơ sở. Đến nay, dự thảo các đề án và quy định đã từng bước hoàn thiện, bao trùm các nội dung: Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đánh giá, 18 ý kiến phát biểu tại hội nghị đều có chất lượng cao với nhiều ý kiến được đúc rút từ thực tiễn triển khai công tác xây dựng Đảng tại cơ sở như: Giao chỉ tiêu kết nạp Đảng, vấn đề sàng lọc đảng viên với các đối tượng đảng viên dự bị, đảng viên làm việc trong các doanh nghiệp; quản lý đảng viên, nhất là đảng viên đã nghỉ hưu…

Thực tế nhiều năm qua cũng cho thấy, công tác kết nạp đảng viên còn gặp nhiều khó khăn từ khâu kết nạp đảng viên mới đến khâu sàng lọc, nâng cao chất lượng đảng viên. Đặc biệt, công tác kết nạp Đảng tại khu dân cư, kết nạp đảng viên là người có đạo để lãnh đạo công tác tôn giáo trong tình hình mới, kết nạp đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân; công tác quản lý tư tưởng của đảng viên; quản lý đảng viên sinh hoạt hai chiều hay công tác tự quản lý của đảng viên cũng còn gặp nhiều khó khăn, thách thức…

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị việc giao chỉ tiêu phát triển Đảng nên theo từng năm để có thể tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm trong giai đoạn tiếp theo. Trong quá trình triển khai công tác phát triển đảng viên mới và rà soát, sàng lọc, nâng cao chất lượng đảng viên, cần đưa ra những giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện. Trong đó, cần đề cao trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường công tác tuyên truyền, biểu dương khen thưởng… Bên cạnh đó, đẩy nhanh việc ban hành "sổ tay đảng viên" điện tử quản lý đảng viên để thống nhất công tác quản lý đảng viên thông suốt từ thành phố đến cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tin tưởng, với kinh nghiệm triển khai các đề án lớn từ khóa XVI, việc tổ chức triển khai 2 đề án và 1 quy định mới về công tác quản lý, nâng cao chất lượng đảng viên sẽ đạt hiệu quả cao trong thực tiễn, góp phần xây dựng Đảng bộ Thủ đô ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 10

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 10

01/10/2022 07:54

Dừng hỗ trợ đóng bảo hiểm thất nghiệp đối với chủ sử dụng lao động, miễn phí cấp tài khoản định danh điện tử là chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 10.

Đến năm 2030, Việt Nam sẽ có 28 sân bay trên cả nước

Đến năm 2030, Việt Nam sẽ có 28 sân bay trên cả nước

01/10/2022 07:21

Mạng lưới cảng hàng không cả nước giai đoạn 202-2030 được quy hoạch theo mô hình trục nan với 2 đầu mối chính tại khu vực Thủ đô Hà Nội và khu vực TP.HCM, hình thành 28 cảng hàng không.

Vụ nữ sinh lớp 6 nghi bị bảo vệ 70 tuổi xâm hại dẫn đến mang thai: Nghi phạm đã tử vong

Vụ nữ sinh lớp 6 nghi bị bảo vệ 70 tuổi xâm hại dẫn đến mang thai: Nghi phạm đã tử vong

01/10/2022 07:17

Cụ ông 70 tuổi tử vong bất thường khi đang bị điều tra về hành vi xâm hại nữ sinh lớp 6 dẫn đến mang thai. Hiện Công an đang điều tra, làm rõ cái chết của nghi phạm.

Nam sinh lớp 8 trốn trên trần nhà giả vờ bị bắt cóc, nhắn tin tống tiền bố mẹ 50 triệu

Nam sinh lớp 8 trốn trên trần nhà giả vờ bị bắt cóc, nhắn tin tống tiền bố mẹ 50 triệu

01/10/2022 07:15

Muốn lấy tiền để đi chơi game, nam sinh này đã dựng lên màn kịch bị bắt cóc để tống tiền bố mẹ.

Sau Noru, Biển Đông vẫn còn phải hứng thêm 5-6 cơn bão từ nay đến cuối năm

Sau Noru, Biển Đông vẫn còn phải hứng thêm 5-6 cơn bão từ nay đến cuối năm

30/09/2022 18:55

Theo Tổng cục Khí tượng Thủy, từ nay đến cuối năm, Biển Đông có thể hứng thêm 5-6 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới.

'Bi hài' nam sinh giả vờ bị bắt cóc tống tiền cha mẹ 50 triệu đồng

'Bi hài' nam sinh giả vờ bị bắt cóc tống tiền cha mẹ 50 triệu đồng

30/09/2022 16:38

Một nam sinh lớp 8 ở Quảng Trị đã trốn trên trần nhà rồi giả vờ bị bắt cóc, nhắn tin tống tiền cha mẹ 50 triều đồng nhằm mục đích dùng chơi game.

Giá phòng cho thuê tăng vọt, tân sinh viên 'khốn khổ' tìm nhà trọ

Giá phòng cho thuê tăng vọt, tân sinh viên 'khốn khổ' tìm nhà trọ

30/09/2022 13:12

Đến hẹn lại lên, cứ vào đầu năm học mới nhu cầu tìm trọ của các bạn sinh viên lại tăng chóng mặt vì thế giá thuê phòng cũng vùn vụt tăng theo. Nhiều tân sinh viên lên Hà Nội nhập học đang “mướt mồ hôi” tìm.

Mưa lớn diện rộng tại các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ kéo dài đến bao giờ?

Mưa lớn diện rộng tại các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ kéo dài đến bao giờ?

30/09/2022 13:10

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa dông ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến 2-3/10.

Tin mới nhất vụ 2 vợ chồng bị nước lũ cuốn trôi sau khi đi khám bệnh về

Tin mới nhất vụ 2 vợ chồng bị nước lũ cuốn trôi sau khi đi khám bệnh về

30/09/2022 13:06

Trên đường đi khám sức khỏe về nhà, hai vợ chồng anh A. và chị L. đi qua đoạn đường ngập nước lũ không may bị nước lũ cuốn trôi mất tích.