Chủ nhật, 10/03/2024, 08:00 AM
  • Click để copy

Quy chuẩn quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh

Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh.

Tháng 3/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã ban hành Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT quy định về 5 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh. Đây là văn bản cụ thể hóa nhiều nội dung quan trọng của Luật BVMT năm 2020.

Theo Thông tư 01/2023/TT-BTNMT, Bộ TN&MT đưa ra 5 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh được ban hành, gồm QCVN 03:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất; QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí; QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt; QCVN 09:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất; QCVN 10:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển.

Thông tư 01/2023/TT-BTNMT của Bộ TN&MT.

Thông tư 01/2023/TT-BTNMT của Bộ TN&MT.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/9/2023. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các quy chuẩn sau hết hiệu lực thi hành. Cụ thể: QCVN 15:2008/BTNMT ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; QCVN 05:2013/BTNMT ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Thông tư cũng nêu rõ, đối với các nhiệm vụ, dự án đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ đã được phê duyệt trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành có nội dung đánh giá các thông số nitrate (NO3- tính theo N) và phosphate (PO43- tính theo P) thì tiếp tục được áp dụng ngưỡng giới hạn thông số nitrate, phosphate quy định tại QCVN 08-MT:2015/BTNMT ban hành kèm theo Thông tư số 65/2015/TT-BTNMT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, trừ các nhiệm vụ, dự án được điều chỉnh để áp dụng QCVN 08:2023/BTNMT.

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ, dự án xử lý đất bị ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật hữu cơ khó phân hủy tồn lưu đã được phê duyệt trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được áp dụng QCVN 54:2013/BTNMT ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-BTNMT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, trừ các nhiệm vụ, dự án được điều chỉnh để áp dụng QCVN 03:2023/BTNMT.

Bộ TN&MT cũng nêu rõ các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các cấp, sở tài nguyên- môi trường các tỉnh thành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành thông tư này.

 Ảnh minh họa.

 Ảnh minh họa.

Trước đó, tại Quyết định số 1779/QĐ-BTNMT ngày 17/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, Tổng cục Môi trường được Lãnh đạo Bộ giao chủ trì, xây dựng nhóm Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường gồm có: (1) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt; (2) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất; (3) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển; (4) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh và (5) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất.

Theo đó, Tổng cục Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh đảm bảo các mục tiêu:

Thứ nhất, Tuân thủ đúng các quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các văn bản quy phạm pháp luât khác có liên quan;

Thứ hai, Học tập kinh nghiệm Hàn Quốc và một số quốc gia khác (lấy Hàn Quốc là chính) đảm bảo tiếp cận được các quy định tiên tiến;

Thứ ba, Kế thừa các nội dung của QCVN hiện hành nhằm đảm bảo phù hợp với đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội của Việt Nam.

Thứ tư, Tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến kỹ thuật của các chuyên gia, các Trung tâm quan trắc và các bên liên quan để hoàn thiện bản Dự thảo.

Quá trình xây dựng và thẩm định 05 Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường đã được Tổng cục Môi trường trước đây, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường và Tổ soạn thảo thực hiện đầy đủ theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 32 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Khoản 1 Mục IV Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật; Thông tư số 32/2016/TT-BTNMT ngày 07/11/2016 ban hành quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 1677/QĐ-BTNMT ngày 05/7/2019 ban hành Quy chế quản lý hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cuộc khủng hoảng rác thải điện tử đang ngày càng trầm trọng

Cuộc khủng hoảng rác thải điện tử đang ngày càng trầm trọng

21/03/2024 11:30

Trong báo cáo mới công bố của Liên hợp quốc (LHQ), tốc độ thải rác điện tử trên thế giới đang tăng nhanh hơn 5 lần so với tốc độ tái chế. Điều này đang làm trầm trọng thêm các vấn đề về môi trường và sức khỏe toàn cầu.

Phân loại và tái chế rác để giảm thiểu tác động tiêu cực với môi trường

Phân loại và tái chế rác để giảm thiểu tác động tiêu cực với môi trường

20/03/2024 14:38

Việc phân loại và tái chế rác nhựa là một trong những biện pháp quan trọng để giảm thiểu tác động tiêu cực đối với môi trường.

Bộ TN&MT đề nghị Thái Bình kiểm tra toàn bộ hồ sơ xử phạt vi phạm về môi trường

Bộ TN&MT đề nghị Thái Bình kiểm tra toàn bộ hồ sơ xử phạt vi phạm về môi trường

19/03/2024 11:56

Chiều 18/3, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cho biết vừa công bố kết luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực TN&MT năm 2022 tại tỉnh Thái Bình.

'Giải mã' ký hiệu đặc biệt trên thẻ bảo hiểm y tế

'Giải mã' ký hiệu đặc biệt trên thẻ bảo hiểm y tế

18/03/2024 16:17

Trên bảo hiểm y tế (BHYT) có một ký tự đặc biệt quy định mức hưởng cụ thể khi tham gia khám chữa bệnh của chủ thẻ.

Năm 2024 - Thế giới sẽ đối mặt với thời tiết cực đoan?

Năm 2024 - Thế giới sẽ đối mặt với thời tiết cực đoan?

18/03/2024 16:15

Sau 1 năm chịu tác động mạnh của hiện tượng El Nino, thế giới sẽ có thể chứng kiến hiện tượng La Nina hình thành trong nửa sau năm 2024, kéo theo thời tiết cực đoan ở Thái Bình Dương.

Tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở cai nghiện

Tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở cai nghiện

18/03/2024 16:13

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 1716/VPCP-KGVX ngày 16/3/2024 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm về kết quả xử lý vụ việc tại Cơ sở cai nghiệm ma túy tỉnh Sóc Trăng.

Cùng hướng tới 'Ngừng ăn thịt thú rừng, góp thiện cho đời'

Cùng hướng tới 'Ngừng ăn thịt thú rừng, góp thiện cho đời'

18/03/2024 10:55

Trong tháng 3 đến tháng 5 năm 2024, tại nhiều tỉnh như Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Quảng Trị và Quảng Bình sẽ triển khai chiến dịch truyền thông “Ngừng ăn thịt thú rừng, góp thiện cho đời".

Hà Nội công khai loạt doanh nghiệp bất động sản nợ bảo hiểm người lao động

Hà Nội công khai loạt doanh nghiệp bất động sản nợ bảo hiểm người lao động

16/03/2024 15:28

Mới đây, BHXH TP Hà Nội công bố danh sách đơn vị chậm đóng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp từ 1 tháng trở lên trên địa bàn TP Hà Nội tháng 2/2024 . Trong đó, có nhiều doanh nghiệp bất động sản tên tuổi như: Cen Land, Lilama 3, Vinaconex, Công ty CP Kosy…

Festival phở 2024 tổ chức tại Nam Định

Festival phở 2024 tổ chức tại Nam Định

15/03/2024 11:08

Từ ngày 15-17/3 diễn ra Festival phở năm 2024 được tổ chức tại Nam Định - địa phương nổi tiếng với món ăn truyền thống lâu đời của người Việt, thu hút hàng nghìn người tham gia.