Thứ tư, 10/01/2024, 10:57 AM
  • Click để copy

Thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án năng lượng trọng điểm quốc gia

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 15/QĐ-BCT, ngày 3/1/2024 về việc thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.

 Theo đó, Văn phòng Ban chỉ đạo thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc Ban chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng; làm đầu mối tổng hợp, phối hợp công việc giữa các thành viên Ban chỉ đạo và các bộ, ngành, địa phương liên quan. Cùng với đó là giúp Ban chỉ đạo trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi, điều hòa, phối hợp và đôn đốc việc thực hiện các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng cụ thể như sau:

- Đầu mối tổng hợp, phối hợp công việc giữa các thành viên Ban chỉ đạo.

- Đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng và đề xuất điều chỉnh danh mục hàng năm (nếu cần thiết). Tổng hợp các báo cáo và đề xuất giải pháp về các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện các chương trình, công trình, dự án trong danh mục các chương trình, công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.

Thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án năng lượng trọng điểm quốc gia.

Thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án năng lượng trọng điểm quốc gia.

- Theo dõi, đôn đốc, nắm tình hình tiến độ thực hiện công việc, phát hiện những vấn đề vướng mắc của các chương trình, công trình, dự án trong danh mục để báo cáo và đề xuất các giải pháp để Ban chỉ đạo xem xét, chỉ đạo. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện các chỉ đạo của Ban chỉ đạo.

- Tham mưu, giúp việc Bộ trưởng Bộ Công Thương, Phó trưởng ban Thường trực và Thứ trưởng Bộ Công Thương, Ủy viên Thường trực trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Phó trưởng ban Thường trực và Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo.

- Thừa lệnh Trưởng ban, Phó trưởng ban Thường trực để liên hệ, phối hợp công việc với các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện các chương trình, công trình, dự án trong danh mục.

- Phối hợp với Tổ Thư ký giúp việc Ban chỉ đạo, các bộ, ngành, tập đoàn, địa phương liên quan, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, tài liệu và các vấn đề đưa ra thảo luận tại các cuộc họp của Ban chỉ đạo và dự thảo kết luận các cuộc họp của Ban chỉ đạo.

- Lập kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo; lập báo cáo định kỳ hàng quý, hàng năm và báo cáo đột xuất về tình hình thực hiện các chương trình, công trình, dự án trong danh mục, trình Ban chỉ đạo.

- Được trực tiếp làm việc với các tập đoàn, chủ đầu tư, các tổ chức tư vấn, nhà thầu và được đề nghị các tập đoàn, chủ đầu tư, các tổ chức tư vấn, nhà thầu cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các chương trình, công trình, dự án, làm căn cứ báo cáo Ban chỉ đạo, Thường trực Ban chỉ đạo và phải sử dụng, lưu trữ thông tin, tài liệu được cung cấp theo đúng quy định.

- Lập dự toán chi chí cho hoạt động của Ban chỉ đạo, Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án ngành năng lượng để tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Công Thương.

- Quản lý, lưu trữ đầy đủ các hồ sơ, tài liệu của Ban chỉ đạo và Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án ngành năng lượng theo đúng quy định.

- Lập kế hoạch để Thường trực Ban chỉ đạo đi kiểm tra, làm việc tại các địa phương, công trường, hoặc xây dựng chương trình, kế hoạch làm việc tại địa phương, công trường, báo cáo Thường trực Ban chỉ đạo xem xét. Giao Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án ngành năng lượng tổ chức khảo sát thực tế, làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan để tổng hợp các vấn đề phát sinh, đề xuất kiến nghị, báo cáo Trưởng ban và Thường trực Ban chỉ đạo xem xét, chỉ đạo.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban chỉ đạo, Thường trực Ban chỉ đạo và lãnh đạo Bộ Công Thương phân công.

Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng có địa điểm làm việc tại trụ sở Bộ Công Thương, được sử dụng con dấu và tài khoản của Bộ Công Thương để hoạt động, giao dịch và thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định pháp luật. 

Cơ cấu tổ chức gồm Chánh Văn Phòng và không quá 03 Phó Chánh Văn phòng, làm việc theo chế độ chuyên trách. Các chuyên viên làm việc theo chế độ chuyên trách hoặc kiêm nghiệm. Chuyên viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm do Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định điều động hoặc cử công chức từ các vụ, Cục thuộc Bộ có liên quan đến lĩnh vực năng lượng theo đề xuất của Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo. 

Theo Quyết định này, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án ngành năng lượng được thừa lệnh Phó trưởng ban thường trực giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Phó trưởng ban thường trực khi được ủy quyền và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Trọn một đời vì Đảng, vì dân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Trọn một đời vì Đảng, vì dân

21/07/2024 21:50

Trái tim của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người chiến sỹ cộng sản, nhà lãnh đạo xuất sắc, trí tuệ, bản lĩnh, một nhân cách lớn và nghĩa tình đã ngừng đập vào ngày 19/7/2024.

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

20/07/2024 20:50

Lễ tang đồng chí đồng chí Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức với nghi thức Quốc tang.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm sàn xét tuyển năm 2024

Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm sàn xét tuyển năm 2024

20/07/2024 11:33

Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa thông báo mức điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2024.

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

20/07/2024 11:31

Hồi 07 giờ ngày 20/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 115,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 420km về phía Đông Đông Nam.

TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG TỪ TRẦN

TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG TỪ TRẦN

20/07/2024 00:47

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, sinh năm 1944, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã từ trần vào hồi 13 giờ 38 phút ngày 19 tháng 7 năm 2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Địa ốc Hoàng Quân nói gì về việc Chủ tịch HĐQT bị tạm hoãn xuất cảnh?

Địa ốc Hoàng Quân nói gì về việc Chủ tịch HĐQT bị tạm hoãn xuất cảnh?

19/07/2024 11:38

Theo giải trình của Địa ốc Hoàng Quân, Hoàng Quân Cần Thơ hiện nợ thuế tại Cần Thơ với số tiền hơn 6,1 tỷ đồng tính đến ngày 31/5. Đây là số tiền không lớn nhưng do chậm trễ trong công tác kế toán và đối chiếu công nợ, dẫn đến việc công ty chậm nộp thuế.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được trao tặng Huân chương Sao Vàng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được trao tặng Huân chương Sao Vàng

18/07/2024 13:58

Bộ Chính trị đã có quyết định trao Huân chương Sao Vàng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thời tiết hôm nay 18/7: Cập nhật tin thời tiết mới nhất trong ngày

Thời tiết hôm nay 18/7: Cập nhật tin thời tiết mới nhất trong ngày

18/07/2024 11:25

Cập nhật tin tức thời tiết mới nhất hôm nay 18/7/2024. Dự báo tin thời tiết ngày 18/7/2024 tại Hà Nội và các khu vực trên cả nước.

Thông qua chủ trương hợp nhất huyện Hoa Lư vào TP.Ninh Bình

Thông qua chủ trương hợp nhất huyện Hoa Lư vào TP.Ninh Bình

17/07/2024 14:22

Tại kỳ họp chuyên đề ngày 16/7, HĐND thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình đã thông qua chủ trương sáp nhập nguyên trạng huyện Hoa Lư vào thành phố này, lấy tên gọi mới là thành phố Hoa Lư.

Xem thêm