Thứ tư, 10/01/2024, 10:57 AM
  • Click để copy

Thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án năng lượng trọng điểm quốc gia

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 15/QĐ-BCT, ngày 3/1/2024 về việc thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.

 Theo đó, Văn phòng Ban chỉ đạo thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc Ban chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng; làm đầu mối tổng hợp, phối hợp công việc giữa các thành viên Ban chỉ đạo và các bộ, ngành, địa phương liên quan. Cùng với đó là giúp Ban chỉ đạo trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi, điều hòa, phối hợp và đôn đốc việc thực hiện các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng cụ thể như sau:

- Đầu mối tổng hợp, phối hợp công việc giữa các thành viên Ban chỉ đạo.

- Đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng và đề xuất điều chỉnh danh mục hàng năm (nếu cần thiết). Tổng hợp các báo cáo và đề xuất giải pháp về các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện các chương trình, công trình, dự án trong danh mục các chương trình, công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.

Thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án năng lượng trọng điểm quốc gia.

Thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án năng lượng trọng điểm quốc gia.

- Theo dõi, đôn đốc, nắm tình hình tiến độ thực hiện công việc, phát hiện những vấn đề vướng mắc của các chương trình, công trình, dự án trong danh mục để báo cáo và đề xuất các giải pháp để Ban chỉ đạo xem xét, chỉ đạo. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện các chỉ đạo của Ban chỉ đạo.

- Tham mưu, giúp việc Bộ trưởng Bộ Công Thương, Phó trưởng ban Thường trực và Thứ trưởng Bộ Công Thương, Ủy viên Thường trực trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Phó trưởng ban Thường trực và Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo.

- Thừa lệnh Trưởng ban, Phó trưởng ban Thường trực để liên hệ, phối hợp công việc với các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện các chương trình, công trình, dự án trong danh mục.

- Phối hợp với Tổ Thư ký giúp việc Ban chỉ đạo, các bộ, ngành, tập đoàn, địa phương liên quan, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, tài liệu và các vấn đề đưa ra thảo luận tại các cuộc họp của Ban chỉ đạo và dự thảo kết luận các cuộc họp của Ban chỉ đạo.

- Lập kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo; lập báo cáo định kỳ hàng quý, hàng năm và báo cáo đột xuất về tình hình thực hiện các chương trình, công trình, dự án trong danh mục, trình Ban chỉ đạo.

- Được trực tiếp làm việc với các tập đoàn, chủ đầu tư, các tổ chức tư vấn, nhà thầu và được đề nghị các tập đoàn, chủ đầu tư, các tổ chức tư vấn, nhà thầu cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các chương trình, công trình, dự án, làm căn cứ báo cáo Ban chỉ đạo, Thường trực Ban chỉ đạo và phải sử dụng, lưu trữ thông tin, tài liệu được cung cấp theo đúng quy định.

- Lập dự toán chi chí cho hoạt động của Ban chỉ đạo, Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án ngành năng lượng để tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Công Thương.

- Quản lý, lưu trữ đầy đủ các hồ sơ, tài liệu của Ban chỉ đạo và Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án ngành năng lượng theo đúng quy định.

- Lập kế hoạch để Thường trực Ban chỉ đạo đi kiểm tra, làm việc tại các địa phương, công trường, hoặc xây dựng chương trình, kế hoạch làm việc tại địa phương, công trường, báo cáo Thường trực Ban chỉ đạo xem xét. Giao Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án ngành năng lượng tổ chức khảo sát thực tế, làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan để tổng hợp các vấn đề phát sinh, đề xuất kiến nghị, báo cáo Trưởng ban và Thường trực Ban chỉ đạo xem xét, chỉ đạo.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban chỉ đạo, Thường trực Ban chỉ đạo và lãnh đạo Bộ Công Thương phân công.

Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng có địa điểm làm việc tại trụ sở Bộ Công Thương, được sử dụng con dấu và tài khoản của Bộ Công Thương để hoạt động, giao dịch và thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định pháp luật. 

Cơ cấu tổ chức gồm Chánh Văn Phòng và không quá 03 Phó Chánh Văn phòng, làm việc theo chế độ chuyên trách. Các chuyên viên làm việc theo chế độ chuyên trách hoặc kiêm nghiệm. Chuyên viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm do Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định điều động hoặc cử công chức từ các vụ, Cục thuộc Bộ có liên quan đến lĩnh vực năng lượng theo đề xuất của Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo. 

Theo Quyết định này, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án ngành năng lượng được thừa lệnh Phó trưởng ban thường trực giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Phó trưởng ban thường trực khi được ủy quyền và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền.

Những trường hợp nào được miễn phí sử dụng đường bộ?

Những trường hợp nào được miễn phí sử dụng đường bộ?

21/12/2023 09:26

Nghị định số 90/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định cụ thể các trường hợp xe ô tô không chịu phí sử dụng đường bộ và các trường hợp được miễn phí. Trong đó, Nghị định quy định rõ 5 trường hợp được miễn phí sử dụng đường bộ.

Sửa Luật Thuế giá trị gia tăng: Sẽ điều chỉnh thuế suất đối với một số mặt hàng phân bón

Sửa Luật Thuế giá trị gia tăng: Sẽ điều chỉnh thuế suất đối với một số mặt hàng phân bón

19/12/2023 12:59

Phát biểu tiếp thu, giải trình ý kiến về dự án Luật Thuế giá trị gia tăng tại phiên thảo luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 18/12, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, đối với phân bón, dự kiến cũng sẽ đưa vào và luật hóa các nội dung cũng như điều chỉnh thuế suất đối với một số mặt hàng.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác quản lý thu NSNN

Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác quản lý thu NSNN

17/12/2023 07:16

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 1372/CĐ-TTg ngày 15/12/2023 về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, tiết kiệm chi, chủ động điều hành ngân sách nhà nước trong tháng 12/2023 và những tháng đầu năm 2024.

Cả làng cùng tìm việc

Cả làng cùng tìm việc

14/12/2023 09:53

Xưa nay, tìm việc dưới chân mình thật không dễ. Người dân nông thôn chạy đôn chạy đáo tìm việc không hẳn là để làm giàu, xây nhà lầu, sắm xe hơi như người dân thành phố, mà chủ yếu muốn cho bộ óc, cái chân, cái tay luôn động đậy.

Tân Hiệp Phát tiếp tục nâng bước tới trường cho 150 học sinh vượt khó tại Quảng Nam

Tân Hiệp Phát tiếp tục nâng bước tới trường cho 150 học sinh vượt khó tại Quảng Nam

13/12/2023 17:26

Vừa qua, Công ty Tân Hiệp Phát phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam đã trao tặng 150 phần học bổng, mỗi phần trị giá 2 triệu đồng cho học sinh vượt khó, hiếu học trên địa bản 2 huyện Núi Thành và Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

Bộ GD&ĐT chuẩn bị công bố phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025

Bộ GD&ĐT chuẩn bị công bố phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025

13/12/2023 17:22

Chiều nay (29/11), Bộ GD&ĐT sẽ chính thức công bố phương án tổ chức kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT từ năm 2025.

Sau phong bì, va li, thùng xốp...?

Sau phong bì, va li, thùng xốp...?

11/12/2023 09:15

Vụ án nào cũng cho chúng ta bài học đắng ngắt và đau đớn. Vụ đại án Vạn Thịnh Phát một lần nữa gióng lên hồi chuông cấp bách, lời cảnh tỉnh, răn đe cho tất cả mọi người, bất kể người đó là ai.

Báo động về đạo đức học đường

Báo động về đạo đức học đường

07/12/2023 22:54

Lại thêm một câu chuyện buồn, gây bức xúc trong dư luận về sự xuống cấp đạo đức học đường. Thật không thể tưởng tượng nổi chuyện này lại xảy ra trong lớp học, giờ âm nhạc, một môn học hướng con người tới chân-thiện-mĩ, làm giàu, làm đẹp trí tuệ, tâm hồn con người.

Thứ trưởng Bộ Công Thương: Áp dụng biểu giá 5 bậc, 98% số hộ sẽ trả tiền điện ít hơn

Thứ trưởng Bộ Công Thương: Áp dụng biểu giá 5 bậc, 98% số hộ sẽ trả tiền điện ít hơn

07/12/2023 12:16

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương, ưu điểm khi áp dụng biểu giá 5 bậc là các hộ có mức sử dụng điện từ 710 kWh/tháng trở xuống (chiếm khoảng 98% số hộ) sẽ có tiền điện phải trả giảm đi so với cách tính cũ là 6 bậc.