Thứ bảy, 13/08/2022, 11:48 AM
  • Click để copy

Có gì mới ở Hội thảo và Triển lãm An toàn thông tin phía Nam 2022?

Ngày hội An toàn thông tin thường niên sẽ được nâng tầm thành Hội thảo và triển lãm quốc tế với chủ đề “Bảo vệ tài nguyên số và chiến lược an toàn, an ninh mạng trước thách thức toàn cầu mới”.

Theo Ban tổ chức, năm nay, việc nâng tầm ngày An toàn thông tin nằm trong kế hoạch chung về Chuyển đổi số với thành phần tổ chức bao gồm Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) – Chi hội phía Nam, Cục An toàn Thông tin, Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM.

co-gi-moi-o-hoi-thao-va-trien-lam-an-toan-thong-tin-phia-nam-2022

Ngoài là dịp để các nhà lãnh đạo chia sẻ tầm nhìn, định hướng mục tiêu nhiệm vụ, Hội thảo và triển lãm quốc tế An toàn thông tin khu vực phía Nam năm 2022 cũng là nơi giới thiệu những thành tựu mới của xu thế phát triển công nghệ, phục vụ công cuộc chuyển đổi số đang diễn ra sâu rộng trong các cơ quan, doanh nghiệp và người dùng cá nhân.

Bài liên quan

Cũng theo Ban tổ chức, năm nay, bức tranh toàn cảnh về khảo sát hiện trạng cũng được thực hiện một cách có chiều sâu, nhằm nêu lên những cảnh báo, phòng ngừa và các khuyến nghị thiết thực với các cơ quan, doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra song song với những thách thức toàn cầu mới.

Bên cạnh hoạt động chính của Hội thảo diễn ra vào ngày 26/8/2022, chương trình năm nay còn đi kèm Diễn tập thực chiến An toàn thông tin, bên cạnh vòng chung kết cuộc thi “Sinh viên với ATTT Asean 2022” cho một tầm nhìn rộng hơn về An toàn thông tin Việt Nam nói chung và Đông Nam Á nói chung.