Thứ tư, 19/10/2022, 13:43 PM
  • Click để copy

Hà Nội xây dựng Nông thôn mới hài hòa giữa truyền thống và hiện đại

Giai đoạn hiện nay, công tác xây dựng Nông thôn mới đối với các vùng ven đô của Hà Nội đòi hỏi phải tích hợp với tiêu chí trở thành phường, thành quận trong tương lai. Do đó, thành phố Hà Nội chủ trương xây dựng Nông thôn mới hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, trong đó có nhiều chỉ tiêu cao hơn so với quy định của Trung ương, mang nét riêng của Thủ đô.

Xây dựng Nông thôn mới mang nét riêng của Thủ đô

 Thống kê của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới thành phố Hà Nội cho thấy, đến nay, thành phố có 15/18 huyện, thị xã đạt chuẩn Nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới.

Trong đó, Đan Phượng là huyện đi đầu thành phố về xây dựng Nông thôn mới, với 100% số xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, 5 xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu.

Về xây dựng xã Nông thôn mới, thành phố có 382/382 xã (đạt 100%) đạt chuẩn Nông thôn mới; 48 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao và 5 xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu.

Hà Nội phấn đấu hết năm nay có thêm 3 huyện đạt chuẩn Nông thôn mới (gồm Ứng Hòa, Mỹ Đức và Ba Vì), đưa tổng số huyện, thị xã đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới của thành phố lên 100%. Số xã được công nhận đạt tiêu chí Nông thôn mới nâng cao tăng thêm 25 xã; Số xã được công nhận đạt tiêu chí Nông thôn kiểu mẫu tăng thêm 15 xã.

 Việc xây dựng Nông thôn mới nâng cao ở xã Thượng Mỗ (huyện Đan Phượng) được triển khai cùng các tiêu chí để lên phường trong tương lai

 Việc xây dựng Nông thôn mới nâng cao ở xã Thượng Mỗ (huyện Đan Phượng) được triển khai cùng các tiêu chí để lên phường trong tương lai

Xây dựng Nông thôn mới tại Thủ đô không chỉ phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế… mà còn hài hòa với lưu giữ không gian, nếp sống làng quê, bảo tồn di sản nghìn năm văn hiến. Do đó, thành phố Hà Nội xác định rõ, xây dựng Nông thôn mới Thủ đô phải mang bản sắc riêng.

Bộ Tiêu chí xã Nông thôn mới theo Quyết định số 3098/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND thành phố nêu rõ: Tiêu chí bắt buộc để đạt xã Nông thôn mới kiểu mẫu là phải có mô hình thôn thông minh. Đây là một tiêu chí khó nhưng cũng là hướng phát triển phù hợp xu thế thời đại, góp phần tạo bản sắc riêng cho Nông thôn mới Hà Nội.

Đối với tiêu chí này, hiện thành phố đã giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, xây dựng hướng dẫn để giúp các địa phương triển khai thực hiện. Hà Nội sẽ bám sát mục tiêu đô thị hóa để có hướng đi mới, hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, truyền thống và hiện đại. Trong đó, phát triển các mô hình nông nghiệp thông minh, ứng dụng số hóa trong phát triển để xây dựng nông thôn hiện đại.

Các chỉ tiêu cần thực hiện cao hơn bộ tiêu chí quốc gia

 Xây dựng Nông thôn mới là hành trình không có điểm dừng, không điểm kết thúc. Do đó, các địa phương ven đô của Hà Nội đã và đang tập trung đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn theo hướng tiệm cận tiêu chí đô thị; Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân...

Tháng 3/2022, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định về Bộ tiêu chí Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều cuộc họp với các Sở, ngành, địa phương để thảo luận về tiêu chí của Nông thôn mới Hà Nội. Cuối tháng 8 vừa qua, thành phố đã ban hành Bộ tiêu chí của Hà Nội về Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 đối với cấp xã và cấp huyện.

Theo Phó Chánh Văn phòng Thường trực, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Chí, Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao của Hà Nội vẫn có 19 tiêu chí nhưng số chỉ tiêu cần thực hiện cao hơn Bộ tiêu chí quốc gia.

Ví dụ, với tiêu chí số 2 về giao thông, mục 2.2 của Bộ tiêu chí quốc gia quy định: “Đường thôn, bản, ấp và đường liên thôn, bản, ấp được cứng hóa”, Hà Nội yêu cầu: “Đường thôn, bản, ấp và đường liên thôn, bản, ấp được nhựa hóa hoặc bê tông hóa”; Hay với tiêu chí số 5 về trường học, Bộ tiêu chí quốc gia quy định: “Tỷ lệ trường học các cấp đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 và có ít nhất 1 trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2”, Hà Nội đặt mục tiêu cao hơn: “Tỷ lệ trường học các cấp trên địa bàn xã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trở lên, trong đó có 1 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2”.

 Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao của Hà Nội vẫn có 19 tiêu chí nhưng số chỉ tiêu thực hiện cao hơn Bộ tiêu chí quốc gia

 Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao của Hà Nội vẫn có 19 tiêu chí nhưng số chỉ tiêu thực hiện cao hơn Bộ tiêu chí quốc gia

Phó Chánh Văn phòng chuyên trách, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội Ngọ Văn Ngôn giải thích: “Cơ sở vật chất chỉ là một trong số rất nhiều chỉ tiêu để công nhận trường chuẩn quốc gia. Do đó, đặt ra chỉ tiêu rất cao là thể hiện quyết tâm lớn của Hà Nội trong việc tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng Nông thôn mới, hướng đến mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn”.

Xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu của Hà Nội gắn với tiến trình đô thị hóa, nên dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong triển khai thực hiện. Không chỉ đáp ứng yêu cầu cao về tiêu chí, chất lượng tiêu chí mà trong quá trình xây dựng Nông thôn mới, các địa phương còn phải chủ động giải quyết những vấn đề liên quan tới phát triển đô thị trong tương lai.

Để giải bài toán hài hòa giữa truyền thống và đương đại, giữa phát triển và gìn giữ môi trường… không đơn giản chỉ là kinh phí và quyết tâm, mà Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu của Hà Nội đòi hỏi hội tụ nhiều yếu tố mang nét riêng của Thủ đô.

Trang thông tin có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới thành phố Hà Nội

Bộ Công Thương yêu cầu EVN xây dựng cơ chế giá điện mới

Bộ Công Thương yêu cầu EVN xây dựng cơ chế giá điện mới

18/01/2024 09:30

Bộ Công Thương cho biết vừa có văn bản gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) yêu cầu khẩn trương xây dựng cơ chế giá điện hai thành phần.

Các phương pháp định giá đất và điều kiện áp dụng trong Luật Đất đai (sửa đổi)

Các phương pháp định giá đất và điều kiện áp dụng trong Luật Đất đai (sửa đổi)

17/01/2024 10:10

Tại điều 158 dự thảo Luật quy định việc định giá đất phải bảo đảm theo nguyên tắc thị trường, tuân thủ đúng phương pháp, trình tự, thủ tục định giá đất, bảo đảm trung thực, khách quan, công khai, đinh bạch, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư.

Những nội dung quan trọng tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV

Những nội dung quan trọng tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV

14/01/2024 09:25

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV, khai mạc vào thứ Hai, ngày 15/01/2024 và dự kiến bế mạc vào thứ Năm, ngày 18/01/2024, theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Cháy lớn trên núi Cô Tiên ở Nha Trang

Cháy lớn trên núi Cô Tiên ở Nha Trang

11/01/2024 12:06

Vụ cháy trên núi Cô Tiên ở Nha Trang (Khánh Hòa) xảy ra vào khoảng 16h40 ngày 10/1. Đám cháy lan nhanh do gió mạnh và kéo dài hàng trăm mét trên đỉnh núi. Khu vực cháy chủ yếu là cỏ tranh, cỏ lau, cây bụi nhỏ và thực bì bị khô héo, cũng như đất trống.

Thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án năng lượng trọng điểm quốc gia

Thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án năng lượng trọng điểm quốc gia

10/01/2024 10:57

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 15/QĐ-BCT, ngày 3/1/2024 về việc thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.

Xử lý nghiêm vi phạm về buôn lậu, hàng giả, mất an toàn vệ sinh thực phẩm

Xử lý nghiêm vi phạm về buôn lậu, hàng giả, mất an toàn vệ sinh thực phẩm

08/01/2024 07:26

Bộ Y tế đã có văn bản chỉ đạo các Sở Y tế, các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả kém chất lượng.

Nhà báo Hà Văn Anh làm Tổng Biên tập tạp chí Điều dưỡng Việt Nam

Nhà báo Hà Văn Anh làm Tổng Biên tập tạp chí Điều dưỡng Việt Nam

05/01/2024 11:51

Ngày 5/1/2024, tại trụ sở Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam đã diễn ra Hội nghị công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ.

Đề phòng nguy cơ thiếu điện, Bộ Công Thương ban hành kế hoạch sản xuất điện mùa khô năm 2024

Đề phòng nguy cơ thiếu điện, Bộ Công Thương ban hành kế hoạch sản xuất điện mùa khô năm 2024

04/01/2024 07:58

Bộ Công Thương vừa phê duyệt Kế hoạch cung ứng điện các tháng cao điểm mùa khô năm 2024. Trong đó, Bộ Công Thương yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khẩn trương hoàn thiện công tác nghiệm thu theo quy định hiện hành để đưa vào vận hành thương mại của Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, đảm bảo độ sẵn sàng, vận hành tin cậy trong các tháng cao điểm mùa khô và cả năm 2024.

Hành trình mang Tết ấm áp đến với trẻ em vùng cao

Hành trình mang Tết ấm áp đến với trẻ em vùng cao

03/01/2024 14:00

Chùa Hưng Phúc với sự đồng hành của hãng Xe Du lịch Ngọc Nghi và các nhà hảo tâm mang theo chăn bông, áo ấm cùng các phần quà ý nghĩa vượt quãng đường gần 600km từ Tiên Du (Bắc Ninh) đến các điểm trường tại vùng cao Điện Biên để trao cho trẻ em nghèo với niềm mong mỏi các em sẽ có một mùa đông ấm áp, đón Tết đủ đầy.